Tăng cường công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng ngày 08/01/2020, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức cuộc họp tham gia ý kiến dự thảo Chương trình phối hợp trong tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh mạng giữa BHXH Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông (giai đoạn 2020-2025).

Tập trung khai thác tối đa hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ

Văn phòng BHXH Việt Nam vừa thông báo Kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai các phần mềm quản lý nghiệp vụ; các dự án công nghệ thông tin (CNTT) của ngành BHXH năm 2019.

Triển khai quyết toán năm 2019 trên phần mềm Kế toán tập trung

Sáng 7/01/2020, BHXH Việt Nam tổ chức triển Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quyết toán năm 2019 trên phần mềm Kế toán tập trung. Tại điểm cầu Trung ương, dự và đồng chủ trì Hội nghị có các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Đào Việt Ánh; cùng dự có đại diện Vụ Tài chính - Kế toán và Trung tâm CNTT, các đơn vị có liên quan, BHXH Việt Nam; tại điểm cầu địa phương có Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố, Giám đốc BHXH cấp huyện…

Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đây là chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2020 khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam vừa được Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn thay mặt lãnh đạo Ngành phát động chiều ngày 03/1/2020.

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020

Chiều 03/01/2020, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2020. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Một số hướng dẫn về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN

Đảm bảo đúng quy định và tiến độ thu, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam vừa ban hành một số văn bản hướng dẫn về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BHXH Việt Nam làm việc với Hiệp hội Luật gia về Lao động và ASXH tại Nhật Bản

Vừa qua, BHXH Việt Nam có buổi làm việc với với Giám đốc Quan hệ quốc tế, thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Luật gia về Lao động và ASXH tại Nhật Bản Yoshihiko Ono, với sự tham dự của đại diện Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính kế toán và Vụ Hợp tác quốc tế.

Đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Ngành BHXH

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4855/BHXH-TĐKT gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phổ biến, đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Ngành.

Năm 2020: Lãnh đạo BHXH Việt Nam duy trì lịch tiếp công dân vào ngày 20 hằng tháng

Tại Phòng Tiếp công dân (Tầng 01, Trụ sở làm việc của BHXH Việt Nam, 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội), Lãnh đạo BHXH Việt Nam; Lãnh đạo, viên chức Phòng Giải quyết khiếu tố, Vụ Thanh tra – Kiểm tra sẽ tiếp công dân theo 03 hình thức: Thường xuyên; Định kỳ và Đột xuất.

Hiện đại hóa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH

Trước yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và thực tế đòi hỏi của quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Mục tiêu hiện đại hóa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH đã trở thành quyết tâm chính trị của toàn ngành BHXH Việt Nam với mong muốn đổi mới, phát triển toàn diện, công khai minh bạch và đem lại sự hài lòng của người dân.

Ngành BHXH: 10 giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, để đảm bảo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm triển khai quyết liệt trong toàn Ngành.

Đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, ước tính đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,185 triệu người; BHXH tự nguyện là 551 nghìn người; BHTNLĐ-BNN là 15,068 triệu người; BHTN là 13,343 triệu người; BHYT là 85,390 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số.

BHXH Việt Nam hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao

Chiều 27/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin kết quả thực hiện BHXH, BHYT, BHTN năm 2019. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì Hội nghị.

Kiểm soát chặt chẽ các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất người tham gia

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 4733/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN.

Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT: Bổ sung chức năng tạo lập giấy ra viện, giấy chứng sinh

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu “xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, BHXH Việt Nam vừa bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh tạo lập giấy ra viện, giấy chứng sinh trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT.

Năm 2025: 80% CC, VC BHXH cấp huyện làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc được bồi dưỡng ngôn ngữ dân tộc

Đây là một trong những mục tiêu được BHXH Việt Nam đặt ra tại Kế hoạch Bồi dưỡng Kiến thức dân tộc đối với công chức, viên chức Ngành BHXH giai đoạn 2018-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2242/QĐ-BHXH ngày 19/12/2019) – Kế hoạch được đề ra nhằm tiếp tục nâng cao tinh thần vì dân phục vụ của Ngành BHXH, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng báo dân tộc thiểu số tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam