Thông báo Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh

05/09/2019 17:41:12
Ngày 05/9, BHXH Việt Nam ban hành Thông báo số 3231/TB-BHXH Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, thực hiện thực hiện Kế hoạch 2460/KH-BHXH ngày 09/7/2019 của BHXH Việt Nam Thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh năm 2019; trên cơ sở Thông báo số 2561/TB-BHXH ngày 16/7/2019 và Thông báo số 3160/TB-BHXH ngày 30/8/2019; sau khi xem xét hồ sơ ứng viên đăng ký dự thi, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã có Nghị quyết về danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể,

I. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Giám đốc BHXH tỉnh:

1. Ông Bùi Quang Huy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học BHXH, BHXH Việt Nam.

2. Ông Phạm Minh Dương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long.

II. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Khai thác và phát triển đối tượng; Công nghệ thông tin:

1. Ông Lê Mến, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc BHXH tỉnh Trà Vinh;

2. Bà Nguyễn Thị Đan Thương, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm ttra thuộc BHXH tỉnh Trà Vinh.

III. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT:

1. Ông Mạc Thanh Giang, Trưởng phòng Cấp Sổ, thẻ, BHXH tỉnh Hải Dương.

2. Ông Trần Ngọc Sanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, BHXH tỉnh Trà Vinh.

3. Ông Thái Văn Tần, Giám đốc BHXH huyện Cầu Kè, BHXH tỉnh Trà Vinh.

- Thời gian dự kiến tổ chức thi:

+ Ngày 16/9/2019: Khai mạc lúc 8h30;

+ Ngày 17/9/2019: sáng 8h30; thi vấn đáp; chiều 14h thi trình bày chương trình hành động.

- Địa điểm tổ chức thi: Phòng 126, Trụ sở cơ quan BHXH Việt Nam, số 7 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội./.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam