Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019

24/07/2019 10:48:05
BHXH Việt Nam vừa có Thông báo số 2561/TB-BHXH ngày 16/7/2019 về Thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.

Theo đó, căn cứ Công văn số 7363-CV/BTCTW ngày 12/2/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố”; Kế hoạch số 2460/KH-BHXH, ngày 09/7/2019 của BHXH Việt Nam, thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 2461/KH-BHXH, ngày 09/7/2019 thi tuyển chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, BHXH Việt Nam thông báo thi tuyển các chỉ tiêu lãnh đạo BHXH tỉnh năm 2019.

Cụ thể, các chức danh thi tuyển bao gồm:

  • Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh;
  • 01 Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh phụ trách lĩnh vực khai thác và phát triển đối tượng; công nghệ thông tin.
  • 01 Phó Giám đốc  BHXH tỉnh Trà Vinh phụ trách lĩnh vực Giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT.
  • 01 Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, phụ trách lĩnh vực Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; Công nghệ thông tin và Văn phòng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 16/7/2019 đến hết ngày 04/8/2019.  

Thời gian thẩm định hồ sơ từ ngày 05/8/2019 đến ngày 15/8/2019.

Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi từ ngày 16/8/2019 đến ngày 26/8/2019.

Thời gian tổ chức thi dự kiến ngày 28/8/2019 tại Trụ sở BHXH Việt Nam.

Được biết, đối tượng dự thi đối với chức danh Giám đốc BHXH tỉnh là: Phó Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc tương đương đang công tác tại đơn vị trong ngành; công chức đang giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch huyện và tương đương tại các đơn vị trực thuộc hoặc tại các bộ, ngành, địa phương khác (nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển).

Các đối tượng dự thi phải có trình độ đại học hoặc sau đại học thuộc các chuyên ngành đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Ngành như: BHXH, lao động tiền lương, quản trị nhân lực, tài chính, kinh tế, kế toán, luật...

Đối với chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đối tượng dự thi gồm: Viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố; Giám đốc BHXH cấp huyện đang công tác tại các đơn vị trong Ngành có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc tương đương; công chức, viên chức đang giữ chức vụ Trưởng phòng hoặc tương đương tại các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành, địa phương khác nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

Ngoài ra, các ứng viên cho chức danh Phó Giám đốc BHXH tỉnh cần có trình độ đại học hoặc sau đại học, thuộc các chuyên ngành đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Ngành như: BHXH, lao động tiền lương, quản trị nhân lực, tài chính, kinh tế, kế toán, luật, hành chính công, CNTT... Riêng Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực giám định BHYT sẽ ưu tiên người có trình độ đại học chuyên ngành y, dược…/.

Xem văn bản tại đây.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam