Thống nhất các giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm

12/07/2017 15:28:25
Sau phiên khai mạc, hội nghị toàn thể, hội nghị chuyên đề, sáng 12/7, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 06 tháng cuối năm 2017 của BHXH Việt Nam tiếp tục hội nghị toàn thể, tập trung thảo luận các giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh dự và chủ trì Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát biểu bế mạc Hội nghị

Hội nghị dành phần lớn thời gian để tiếp tục nghe Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố phát biểu phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, các giải pháp, bài học kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiệp vụ, nhất là các vấn đề đang thu hút sự quan tâm của xã hội về giải quyết chế độ, chính sách, kiểm tra, giám sát, phát triển đối tượng, phòng chống trục lợi, cân đối quỹ BHXH, BHYT... 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ngành, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, 06 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm. Trong đó quan tâm đến đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai có hiệu quả Đề án Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2020. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hoá cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng... nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu lạm dụng quỹ BHXH, BHTN.

Đồng chí Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng;  giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ. Tập trung các giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ. BHYT chống lạm dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Kiểm soát chế độ chi ngắn hạn ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp. Đẩy mạnh rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động phấn đấu đến hết năm 2017 đạt tỷ lệ 60% theo kế hoạch. Tích cực phối hợp với ngành Bưu điện tập trung bổ sung, hoàn chỉnh, tăng giảm dữ liệu của các đối tượng tham gia BHYT;  trên cơ sở đó, nhanh chóng tiến tới phát hành thẻ BHYT điện tử. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương nêu rõ: "Từ cuối năm 2014 đến nay, khối lượng công việc của Ngành rất lớn và nhiều áp lực, lãnh đạo Ngành ghi nhận cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành trong  thực hiện nhiệm vụ. Dự báo hết năm 2018 – 2019, sau khi hoàn thành phần mềm nghiệp vụ phục vụ quản lý, cấp được mã định danh, thẻ BHYT điện tử, thực hiện xong bàn giao sổ BHXH cho người lao động... thì áp lực mới giảm bớt. Vì vậy, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu. BHXH tỉnh, thành phố quan tâm đến việc phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ theo chuyên đề, đột xuất và tích cực khen thưởng đột xuất nhằm động viên kịp thời cổ vũ, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và các kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam