Thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập và phát triển

22/04/2018 20:47:29
Tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tập huấn nghiệp vụ thông tin truyền thông khu vực phía Nam do BHXH Việt Nam tổ chức từ ngày 19-20/4/2018 tại Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên lần đầu tiên BHXH Việt Nam cung cấp một bức tranh toàn cảnh về công tác Thông tin đối ngoại (TTĐN) phục vụ hội nhập và phát triển Ngành, đồng thời trao đổi, thảo luận những giải pháp, nhiệm vụ ngắn hạn, trung hạn nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của công tác TTĐN.

Khẳng định công tác TTĐN của Ngành BHXH nằm trong tổng thể hệ thống TTĐN của Việt Nam với đối tượng, nội dung, phương thức cụ thể trên cơ sở khung pháp lý rõ ràng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết BHXH Việt Nam xác định rất rõ những đặc thù, đối tượng riêng của công tác TTĐN của Ngành. Hiện nay, trong bối cảnh hợp tác, hội nhập quốc tế sâu rộng trong khu vực và trên thế giới, BHXH Việt Nam đang nỗ lực và đạt được những kết quả bước đầu khả quan như tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả tại các diễn đàn an sinh xã hội khu vực và quốc tế; tìm kiếm và huy động tối đa các nguồn tài trợ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển Ngành; việc đào tạo quốc tế tiến hành trong và ngoài nước được chú trọng để hỗ trợ các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ như dược vật tư y tế, thanh tra kiểm tra, giám định BHYT, quản lý tài chính đầu tư quỹ đồng thời quan tâm đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng làm việc cho cán bộ Ngành BHXH. Trong thời gian qua, mặc dù công tác TTĐN của Ngành còn một số hạn chế về bộ máy TTĐN non trẻ, hình thức, nội dung TTĐN chưa thực sự phong phú, đa dạng nhưng cũng đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan, tạo tiền đề để đẩy mạnh và nhân rộng, phát triển về quy mô và chất lượng tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó không thể không kể đến vai trò của các hình thức hoạt động TTĐN như ấn phẩm truyền thống, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ và việc đưa vào sử dụng Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam phiên bản tiếng Anh phục vụ các đối tượng liên quan trong và ngoài nước.

Để thực hiện các hoạt động TTĐN trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ triển khai các Kế hoạch TTĐN năm 2018, Kế hoạch TTĐN trung hạn giai đoạn 2018-2020 trong đó hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối công tác TTĐN (Quyết định số 3040/QĐ-BHXH ngày 21/12/2017 về việc thiết lập hệ thống CCVC làm đầu mối công tác TTĐN của BHXH Việt Nam) giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch của đơn vị và là đầu mối triển khai thực hiện một cách sáng tạo, đổi mới hoạt động TTĐN tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác TTĐN của Ngành trong thời gian tới nhằm tối đa hoá hiệu quả TTĐN, góp phần đưa BHXH Việt Nam vững bước trong tiến trình hội nhập quốc tế.

 

Thuý An

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam