Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 45,71% kế hoạch năm 2018

10/07/2018 22:51:54
Hiện toàn quốc có 14,08 triệu người tham gia BHXH. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,85 triệu người (đạt 94,6% so với kết hoạch); BHXH tự nguyện là 0,23 triệu người (đạt 69,8%). Có 11,8 triệu người tham gia BHTN (đạt 91,7%).

(ảnh minh hoạ)

Số người tham gia BHYT là 81,45 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 86,9% dân số (vượt 1,7 so với chỉ tiêu tại Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong 06 tháng đầu năm là 15.968 tỷ đồng đạt 45,71% kế hoạch năm 2018. Tổng số nợ BHXH bằng 3,4% kế hoạch phải thu.

Đồng chí Vũ Mạnh Chữ, Phó Trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam nhấn mạnh, mặc dù kết quả thu 06 tháng đầu năm 2018 đạt tương đối tốt; tuy nhiên vẫn có còn 8/63 tỉnh thành không hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ thu 6 tháng đầu năm thấp dưới 45% kế hoạch. Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch cả năm, từ nay đến cuối năm số đối tượng cần khai thác tăng mới gấp 2 lần số tăng 6 tháng đầu năm, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Trong khi đó, nhiều địa phương hiện có tỷ lệ nợ đọng còn cao, nhất là nợ ngân sách.

Đồng chí Vũ Mạnh Chữ đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng cường thanh tra, xử lý doanh nghiệp nợ đọng. Ban Thu sẽ báo cáo lãnh đạo Ngành và trích xuất các đơn vị nợ BHXH trên 6 tháng để BHXH Việt Nam tổ chức thanh tra đột xuất hoặc giao cho BHXH các địa phương thực hiện thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan như Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát danh sách, tích cực khai thác, vận động mọi người dân, người lao động tham gia; lấy chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, thu BHXH, BHYT và tỷ lệ nợ đọng để làm tiêu chí bình xét thi đua – khen thưởng.../.

Nguyễn An

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam