Thu BHXH, BHYT, BHTN vượt ngưỡng trên 170 ngàn tỷ đồng

06/08/2019 14:56:34
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 6/2019, thu BHXH, BHYT, BHTN là 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm. Cụ thể, thu BHXH là 114.437 tỷ đồng, BHTN là 8.191 tỷ đồng, BHYT là 46.079 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tính đến cuối tháng 06/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,48 triệu người; BHXH tự nguyện là 405 nghìn người; BHTN là 12,7 triệu người; BHYT là 84,7 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 89,3% dân số.

Ngành cũng đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 468.055 người hưởng trợ cấp 01 lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Đồng thời phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho cho 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 86,73 triệu lượt người khám, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là 159.356 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách 21.607 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 80.251 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.286 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 49.021 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6/2019, cơ quan BHXH và Bưu điện đang phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 536 nghìn người. Công tác chi trả được thực hiện kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ; bảo đảm an toàn tiền mặt trong chi trả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM./.

 Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam