Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh làm việc tại BHXH tỉnh Phú Yên

13/06/2018 16:11:36

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Vinh, Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, nêu lên những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra, kiến nghị với Tổng Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ Trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Nguyễn Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả BHXH tỉnh đạt được trong năm 2017 và hy vọng tập thể cán bộ, viên chức, lao động ngành BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thứ Trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã kịp thời thông tin, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân và yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động Ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh nói riêng không ngừng rèn luyện, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, xem đây là yếu tố quyết định đến sự thành công của Ngành. Tổng Giám đốc chỉ đạo BHXH tỉnh cần tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế sớm giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong vấn đề quản lý quỹ BHYT, đặc biệt chú trọng đến vấn đề đấu thầu giá thuốc.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động BHXH tỉnh, đồng chí Trần Quang Vinh, Giám đốc BHXH tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và khẳng định trong thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực vào đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; không ngừng rèn luyện, từng bước thay đổi căn bản thái độ, nhận thức và tinh thần phục vụ nhân nhân, hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Trần Đoàn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam