Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ BHYT đối với NLĐ, HSSV và thân nhân người đang phục vụ, công tác trong CAND

20/12/2019 16:47:03
Để cấp, đổi, cấp lại thẻ BHYT người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; CAND, công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào CAND, thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác, phục vụ trong CAND, thân nhân của học viên CAND hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; Thân nhân của công nhân công an; Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường CAND được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước; Học sinh trường Văn hóa CAND; Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường CAND – vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BCA.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, thẻ BHYT đối với các đối tượng trên do cơ quan BHXH nơi Công an đơn vị, địa phương có cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đóng quân, làm việc cấp; thông tin trên thẻ BHYT và thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Đối với hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ BHYT, thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, gồm tờ khai tham gia BHYT, danh sách đối tượng tham gia BHYT. Còn hồ sơ đổi, cấp lại thẻ BHYT thực hiện theo quy định tại Điều 18, 19 Luật BHYT, gồm đơn đề nghị đổi, cấp lại thẻ BHYT, thẻ BHYT (đối với trường hợp đổi thẻ), biểu mẫu cấp thẻ BHYT thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Cấp thẻ BHYT

Khi kê khai cấp thẻ BHYT, các đối tượng quy định tại Thông tư số 57/2019/TT-BCA thực hiện kê khai các nội dung trên tờ khai tham gia BHYT nộp cho đơn vị quản lý trực tiếp. Trường hợp một người là thân nhân của nhiêu cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an hoặc một người vừa là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an vừa là thân nhân của quân nhân tại ngũ hoặc người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước hoặc công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, hoặc người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì thực hiện kê khai theo thứ tự lần lượt như sau:

- Trường hợp một người đồng thời vừa là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ vừa là thân nhân của công nhân công an thì kê khai một lần duy nhất theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự thân nhân của cán bộ, chiến sĩ; thân nhân của công nhân công an hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thân nhân của công nhân công an không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

 

- Tại thời điểm kê khai, thân nhân ở cùng cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an nào thì cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đó có trách nhiệm kê khai; nếu không ở cùng hoặc ở cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an thì trách nhiệm kê khai theo thứ tự con trai, con gái, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp (nếu cùng hàng trong thứ tự thì người con lớn tuổi nhất kê khai).

- Thân nhân là con đẻ, con nuôi hợp pháp có cả cha và mẹ đều là cán bộ, chiến sĩ hoặc công nhân công an hoặc một người là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, người kia là quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hoặc một người là công nhân công an, người kia là công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội hoặc người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì người mẹ có trách nhiệm kê khai.

- Trường hợp không thực hiện theo thứ tự như quy định nếu trên thì cán bộ, chiến sĩ hoặc công nhân công an nào thực hiện kê khai phải báo cáo cụ thể cho đơn vị kê khai và nêu rõ lý do.

Đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, độ chính xác thông tin trên tờ khai tham gia BHYT và gửi hồ sơ đến Phòng Tổ chức cán bộ hoặc đơn vị có chức năng thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc Công an đơn vị, địa phương.

Sau khi tiếp nhận tờ khai tham gia BHYT do đơn vị quản lý trực tiếp chuyển đến, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc đơn vị có chức năng thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc Công an đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập danh sách trình Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương (nơi có con dấu) gửi cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ BHYT theo quy định.

Trường hợp hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT, đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này không phải khai lại tờ khai tham gia BHYT (trừ trường hợp có thay đổi về thông tin trên thẻ). Công an đơn vị, địa phương có trách nhiệm rà soát, lập danh sách đề nghị cơ quan BHYT nơi cấp thẻ để thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo quy định.

Đổi, cấp lại thẻ BHYT

Khi cần đổi, cấp lại thẻ BHYT, đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

Trực tiếp đề nghị cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT: Cá nhân có đơn đề nghị kèm theo thẻ BHYT (đối với trường hợp đổi thẻ) nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ.

Thông qua Công an đơn vị, địa phương: Cá nhân hoặc cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đại diện cho thân nhân có đơn đề nghị kèm theo thẻ BHYT (đối với trường hợp đổi thẻ) nộp cho đơn vị quản lý trực tiếp để chuyển đến Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc đơn vị có chức năng thực hiện công tác tổ chức cán bộ) thuộc Công an đơn vị, địa phương lập danh sách đổi, cấp lại thẻ BHYT trình Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương đề nghị cơ quan BHXH nơi cấp thẻ thực hiện đổi, cấp lại thẻ BHYT theo quy định.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam