Thủ tục đổi thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi

27/03/2019 17:24:50
Bạn Lê Khánh Ly (Phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc) hỏi: Tôi đi làm ăn xa nên không biết thẻ BHYT đã thay đổi, không ghi hạn sử dụng thẻ mà chỉ ghi thời điểm đủ 05 năm tham gia. Tôi mang thẻ BHYT cấp cho trẻ em dưới 06 tuổi của con tôi ra UBND phường thì được cho biết, thẻ năm vừa qua đổi rồi và không đổi lại nữa. Vậy, tôi muốn hỏi thủ tục để đổi thẻ BHYT cho con tôi như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, với mục tiêu cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH (số định danh cá nhân). Từ ngày 01/08/2017, thẻ BHYT (mới) theo mã số BHXH chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày …/…/... (bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày). Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Điều này tránh trường hợp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Về quy trình cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi, UBND cấp xã nơi cư trú có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia kiểm tra, bổ sung đầy đủ thông tin trong hồ sơ tham gia và lập danh sách gửi cơ quan BHXH (theo quy định tại Khoản 5 và 6 Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT). Trên cơ sở danh sách do UBND xã lập, cơ quan BHXH có trách nhiệm in và chuyển thẻ BHYT mới cho UBND để gửi tới người tham gia.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khi đi khám, chữa bệnh, BHXH Việt Nam có phần mềm hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu giá trị của cả thẻ BHYT có mã số BHXH và thẻ BHYT cũ trong trường hợp người tham gia BHXH xuất trình 01 trong 02 thẻ BHYT còn giá trị. Trường hợp con bạn, trong câu hỏi chưa rõ đã được cấp thẻ BHYT (mới) theo mã số BHXH chưa; vì vậy, đề nghị bạn liên hệ với BHXH quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam