Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với trường hợp đã bị TNLĐ-BNN, tiếp tục bị TNLĐ-BNN

28/06/2018 07:59:06
Căn cứ vào Luật 58/2014/QH13, Luật 84/2015/QH13, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Nghị định 33/2016/NĐ-CP, Thông tư 14/2016/TT-BYT, Nghị định 37/2016/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH, trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) đã bị TNLĐ-BNN, nay lại tiếp tục bị TNLĐ-BNN sẽ được giải quyết hưởng chế độ theo thủ tục sau đây.

NLĐ đã bị TNLĐ-BNN, nay lại tiếp tục bị TNLĐ-BNN vẫn được giải quyết hưởng chế độ (ảnh minh họa)

Người lao động tham gia TNLĐ-BNN đã bị TNLĐ-BNN, nay lại tiếp tục bị TNLĐ-BNN có nhu cầu giải quyết hưởng chế độ sẽ nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động. Đơn vị sử dụng lao động tập hợp hồ sơ từ người lao động, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để nộp cho cơ quan BHXH tỉnh, huyện nơi đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. BHXH huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ đơn vị sử dụng lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao và trả lại bản chính cho đơn vị sử dụng lao động để trả cho người lao động, chuyển BHXH tỉnh; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh để trả cho đơn vị sử dụng lao động. BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện hoặc từ đơn vị sử dụng lao động (thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao và trả lại bản chính cho đơn vị sử dụng lao động để trả cho người lao động); giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện hoặc đơn vị sử dụng lao động. Thành phần hồ sơ cụ thể:

- Trường hợp bị tai nạn lao động, hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của đơn vị sử dụng lao động (bản chính); sổ BHXH (bản chính); giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú; biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính). Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì cần thêm chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính) và vé tàu, xe đi và về (nếu có). Trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính).

- Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp, hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của đơn vị sử dụng lao động (bản chính); sổ BHXH (bản chính); giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp không điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa. Trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản chính). Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì cần thêm chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do bệnh nghề nghiệp và vé tàu, xe đi và về (bản chính) trong trường hợp thanh toán tiền tàu xe. Trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính).

Lưu ý, các thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.     

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam