Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

01/10/2018 14:11:41
Theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) sẽ được hưởng trợ cấp.

(Ảnh minh họa)

Điều kiện hưởng trợ cấp

Theo đó, nhà giáo nếu có đủ các điều kiện: Thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/05/2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01/01/2012, trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu sẽ được hưởng mức trợ cấp 01 lần bằng tiền, được xác định theo công thức:

Số tiền trợ cấp = (Lương hưu hằng tháng x 10%) x Số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

- Lương hưu hằng tháng là mức lương hưu đang hưởng tại thời điểm Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

- Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập đã được tính hưởng chế độ hưu trí.

Nếu có tháng lẻ từ 03 tháng đến 06 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm.

Thủ tục hưởng trợ cấp

Người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” BHXH huyện. BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, thân nhân người lao động chuyển BHXH tỉnh. BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện, giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện. BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh để trả cho người lao động, thân nhân người lao động.

Thành phần hồ sơ bao gồm quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. Trường hợp nhà giáo đang hưởng lương hưu có thêm tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01- QĐ52, bản chính). Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi có thêm tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02-QĐ52, bản chính); giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết.

Các thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

Thời hạn giải quyết thủ tục là trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trúc Linh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam