Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư

03/08/2018 09:47:27
Căn cứ Điều 65 Luật BHXH số 58/2014/QH13, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

Điều 65 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định:

“Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần”; “Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng BHXH trong đó mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng”.

Như vậy, một người đang hưởng lương hưu mà đi định cư thì nếu có yêu cầu sẽ được cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp 01 lần. Để thực hiện thủ tục này, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” cơ quan BHXH huyện hoặc Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cơ quan BHXH tỉnh (nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng).

Thành phần hồ sơ bao gồm Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính); 01 trong các giấy tờ như giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam, bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của 01 trong các giấy tờ hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài hoặc giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. Lưu ý là các thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

BHXH huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động và chuyển hồ sơ đến BHXH tỉnh; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh để trả cho người lao động. BHXH tỉnh tiếp nhận đủ hồ sơ từ người lao động và từ BHXH huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho người lao động hoặc cho BHXH huyện để BHXH huyện trả cho người lao động. BHXH huyện/BHXH tỉnh khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao không có chứng thực và trả lại bản chính cho người lao động.

Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, người lao động nhận được kết quả thực hiện thủ tục là Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần. Người lao động phải trực tiếp nhận kết quả giải quyết, trường hợp không đến nhận trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB (bản chính) hoặc hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết hưởng BHXH.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam