Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ngoài Ngành BHXH

29/10/2019 15:20:09
Một bạn đọc hỏi: Được biết, Ngành BHXH mỗi năm đều có chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân ngoài Ngành có đóng góp trong phối hợp, thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN. Vậy, tôi muốn hỏi thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng cần những giấy tờ gì?

Trả lời:

Căn cứ Công văn số 3853/BHXH-TĐKT ngày 15/10/2019 của BHXH Việt Nam về việc Hướng dẫn Khen thưởng đối với tập thể và cá nhân ngoài Ngành:      

Việc xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH:

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, 3 và 4, Điều 4 và Khoản 2, 3 và 4, Điều 5 Quyết định số 609/QĐ-BHXH ngày 04/06/2013 để tổ chức đánh giá, lựa chọn các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển Ngành BHXH,  đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương.

Hồ sơ đề nghị xét tặng gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng (BHXH Việt Nam), thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ trình xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 01); Văn bản của cơ quan BHXH xin ý kiến xác nhận của đơn vị quản lý người được đề nghị tặng Kỷ niệm chương; Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 02a).

Việc xét tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam:

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 23 Quyết định số 234/QĐ-BHXH ngày 23/02/2018 đê tổ chức đánh giá, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo, thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT, đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng (BHXH Việt Nam), thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng; Báo cáo tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân do đơn vị đề nghị khen thưởng lập.

Có thể xem chi tiết Công văn số 3853/BHXH-TĐKT tại đây.

Vụ Thi đua – Khen thưởng (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam