Thủ tục hoàn trả tiền đã đóng đối với người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau

04/07/2018 15:27:35
Theo Luật định, người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng có thể được hoàn trả số tiền đã đóng.

Căn cứ Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014; Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện BHYT, để thực hiện thủ tục hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH  tự nguyện, người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, người tham gia nộp hồ sơ (01 bộ) trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH  hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Thành phần hồ sơ bao gồm: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); sổ BHXH đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau nộp tất cả các sổ BHXH; văn bản chứng thực hoặc kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.

Tại cơ quan BHXH, bộ phận “một cửa” nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu; trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Phòng/Tổ Quản lý thu kiểm tra hồ sơ, phối hợp Phòng/Tổ Kế hoạch – Tài chính xác định số tiền hoàn trả, trình Giám đốc cơ quan BHXH. Giám đốc BHXH ra quyết định hoàn trả. Phòng/Tổ Kế hoạch – Tài chính hoàn trả cho người tham gia. Nếu là giao dịch điện tử, người tham gia lập hồ sơ trên phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; ký điện tử trên Tờ khai và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN; nhận kết quả giải quyết do cơ quan BHXH chuyển đến.

Về thời hạn giải quyết, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT, không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam