Thủ tục lấy lại sổ BHXH để tham gia BHXH tự nguyện

28/02/2019 16:17:34
Một bạn đọc hỏi: Trước đây, tôi làm ở phân xưởng in Nhà máy giầy Phúc Yên. Sau khi công tác được 06 năm, tôi chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa được chốt sổ BHXH. Xin hỏi, bây giờ tôi phải làm thủ tục gì để có thể lấy được sổ BHXH và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật, trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định tại Khoản 5, Điều 21, Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

“Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy, trường hợp của bạn, bạn liên hệ với đơn vị sử dụng lao động nơi làm việc trước đây để đề nghị đơn vị làm thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH và trả sổ BHXH cho bạn theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam