Thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình?

06/07/2015 20:23:03
Bạn đọc Lai Phong Nhi, 51 tuổi:

Tôi muốn hỏi về việc mua BHYT tự nguyện theo quy định mới? 

Trả lời:

Thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, từ ngày 01/01/2015, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc và những đối tượng thuộc diện tự nguyện tham gia trước đây sẽ tham gia BHYT bắt buộc theo hộ gia đình, với quy định 100% số người trong hộ gia đình (cùng sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú) cùng tham gia BHYT. Theo chỉ đạo của Chính phủ, cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, phải được các cấp, ngành thực hiện. Cơ quan BHXH đã, đang và sẽ tiếp tục giảm thiểu các thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia BHYT. Theo đó, hiện nay, người dân chỉ việc kê khai danh sách tham gia BHYT hộ gia đình theo mẫu do cơ quan BHXH phát hành, ký cam kết và có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã là đủ điều kiện để tham gia BHYT.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam