Thủ tục, tỷ lệ đóng, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp đăng ký tham gia lần đầu

06/08/2018 16:06:55
Một bạn đọc hỏi: Tôi mới thành lập một doanh nghiệp và muốn đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu. Xin cung cấp cho tôi thông tin cụ thể về thủ tục, tỷ lệ đóng, mức đóng?

Trả lời:

Về thủ tục tham gia, đơn vị sử dụng lao động chuẩn bị tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); danh sách lao độgn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS); bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS). Còn người lao động, trường hợp người tham gia đã có mã số BHXH thì ghi vào chỉ tiêu lương ứng, không phải kèm theo tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); trường hợp người chưa có mã số thì lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) để cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện (hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ) cấp mã số BHXH cho người lao động.

Về tỷ lệ đóng, từ ngày 01/06/2017, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là 32% tiền lương làm căn cứ đóng (giảm 0,5%). Trong đó, người sử dụng lao động đóng 21,5% (14% đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản, 0,5% vào Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 1% vào Quỹ BHTN, 3% vào Quỹ BHYT), người lao động đóng 10,5% (8% vào Quỹ BHXH, 1% vào Quỹ BHTN, 1,5% vào Quỹ BHYT).

Về mức đóng, từ ngày 01/01/2018, là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam