Thủ tướng bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

24/02/2020 08:21:05
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định 287/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ngày 20/02/2020, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã được phân công phụ trách lĩnh vực công tác khác.

Tại Quyết định 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ngày 20/02/2020, bổ nhiệm ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Doãn Mậu Diệp đã nghỉ hưu./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam