Thừa Thiên Huế: Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT

09/01/2018 10:41:11

Đồng chí Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai công tác Khám, chữa bệnh BHYT 2018

Năm 2017, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Nhiều quy định mới như thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT, điều chỉnh giá viện phí, thống nhất giá các dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc, ứng dụng công nghệ thông tin, danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật... được tiếp tục triển khai có hiệu quả.

Đối với tình trạng gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị KCB tập trung đánh giá nguyên nhân và các yếu tố tác động đến vấn đề này. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí KCB BHYT đặt biệt tại các cơ sở y tế có chi phí tăng cao. Công tác liên thông dữ liệu vào hệ thống thông tin giám định BHYT được thực hiện thường xuyên, liên tụ. BHXH tỉnh đã kiên quyết từ chối thanh toán đối với những cơ sở khám, chữa bệnh BHYT không thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết luận số 152/TB-VPCP. Tuy nhiên, năm 2017, tình trạng bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT vẫn ở mức cao so với toàn quốc, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh quyết toán vẫn chưa đạt yêu cầu, một số đơn vị gửi hồ sơ dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên phần mềm giám định BHYT chưa kịp thời, gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc giám định và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Để việc ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT năm 2018 đảm bảo đúng quy định và theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã tiến hành thẩm định hồ sơ của các đơn vị. Sau đó, tiến hành thu thập và kiểm tra thông tin về quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT làm cơ sở để ký hợp đồng, xác định quỹ KCB và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định hiện hành.

Đồng chí Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT, nâng cao sức khỏe cho người dân, sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân. Đồng chí Hoàng Trọng Chính cũng đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng vượt trần, vượt quỹ tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh trong năm 2017, ngoài các nguyên nhân khách quan như vấn đề thông tuyến và tăng giá dịch vụ y tế cũng còn một số nguyên nhân chủ quan như từ phía cơ sở KCB. Đó là một số cơ sở KCB có tỷ lệ gia tăng chi phí cao do các nguyên nhân chưa kiểm soát tốt chi phí KCB; tình trạng chỉ định nhiều dịch vụ kỹ thuật không cần thiết, sử dụng thuốc có giá thành cao, ngày điều trị chưa hợp lý…..Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua, đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các cơ sở KCB BHYT trong năm 2018 cần nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng này. Bên cạnh đó, các cơ sở KCB cũng cần nghiêm túc thực hiện việc kết nối, gửi dữ liệu hồ sơ KCB hàng ngày, không để xảy ra tình trạng lạm dụng quỹ BHYT nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn, cân đối quỹ trên địa bàn tỉnh, cũng như đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia./.

Phạm Thị Dung

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam