Thừa Thiên Huế: Đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người dân trong thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN

10/07/2017 09:23:05
Đó là nội dung chủ yếu được đồng chí Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh tại buổi làm việc với BHXH tỉnh vào ngày 6/7.

Theo cáo cáo của BHXH tỉnh, tính đến ngày 30/6/2017, toàn tỉnh đã có 109.646 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 91,36% kế hoạch được giao; 1.555 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 74,47% kế hoạch được giao; 1.073.591 người tham gia BHYT đạt 96,94% kế hoạch giao và đạt 93,37% dân số; 98.823 người tham gia BHTN đạt 91,35% kế hoạch giao. Nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động là 123.275 triệu đồng, số tiền ngân sách Nhà nước chưa chuyển đóng vào quỹ BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT của năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 là 120.365 triệu đồng. BHXH tỉnh đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 1.394.300 triệu đồng.

Ngoài ra, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ban, ngành để khai thác đối tượng thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc, lập danh sách, phát hành thẻ BHYT cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giao dịch BHXH, BHYT điện tử theo quy định của Chính phủ và phân công viên chức đến làm việc tại các Trung tâm hành chính công cấp huyện để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT theo quyết định của UBND tỉnh. Tăng cường quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT và đẩy mạnh thực hiện giám định BHYT qua Hệ thống thông tin giám định BHYT. Triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành theo kế hoạch. BHXH tỉnh đã gửi hồ sơ đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh khởi kiện 50 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ gần 50.000 triệu đồng, tuy nhiên qua làm việc đã thu được hơn 14.000 triệu đồng. BHXH tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia BHXH, BHYT.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo BHXH tỉnh cũng đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn như: việc xem xét, bố trí để chuyển đầy đủ, kịp thời ngân sách đóng BHYT, hỗ trợ đóng BHYT vào quỹ BHYT; có ý kiến với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ, ngành đặc biệt là Bệnh viện Trung ương Huế tích cực thực hiện Hệ thống thông tin giám định BHYT và tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong thẩm định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền nhanh chóng lập danh sách người dân thuộc hộ gia đình có cá nhân có tiên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển gửi Sở Y tế tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt để BHXH tỉnh kịp thời phát hành thẻ BHYT cho đối tượng này; chỉ đạo các trường thuộc khối trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tích cực vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT...

Đồng chí Nguyễn Dung đánh giá cao sự chủ động của BHXH tỉnh trong công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh tiếp tục chuyển hồ sơ sang Liên đoàn Lao động tỉnh để tiến hành thủ tục khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài ra tòa án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời nhấn mạnh, BHXH tỉnh cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm ra các giải pháp để thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN với phương châm của ngành BHXH đó là bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân. Ngoài việc ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đồng chí Nguyễn Dung thống nhất phương án triển khai họp liên ngành để trực tiếp chỉ đạo, làm rõ và thống nhất các vấn đề đang còn khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

Phạm Thị Dung

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam