Thừa Thiên Huế: Phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu BHYT toàn dân

26/06/2020 13:36:44
Để tất cả người dân tại địa phương đều được chăm sóc sức khỏe và thụ hưởng các dịch vụ y tế do quỹ BHYT bảo đảm là một trong những mục tiêu quan trọng mà BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đang phấn đấu và đang tiến rất gần.

Luật BHYT được Quốc hội khoá XII thông qua năm 2008 và được Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung năm 2014 đã có tác động sâu sắc đến quyền lợi của người tham gia BHYT từ ý nghĩa nhân đạo và tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc do chính sách của Đảng và Nhà nước mang lại.

Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 đặt mục tiêu đến năm 2020 trên 80% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020, Thừa Thiên Huế phải đạt 90,5% chỉ tiêu bao phủ BHYT vào năm 2020.

Để hoàn thành chỉ tiêu nêu trên, BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT và tổ chức triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu và luôn được chú trọng đổi mới cả về hình thức và nội dung để cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong việc tham gia chính sách này. Tăng cường mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHYT với đội ngũ nhân viên hùng hậu, thường xuyên được tập huấn kỹ năng tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BHYT. BHXH tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các cơ sở KCB nâng cao chất lượng KCB BHYT đáp ứng nhu cầu KCB của người tham gia BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Với quan điểm “lấy người bệnh làm trung tâm”, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với 41cơ sở KCB trên địa bàn có ký hợp đồng để đổi mới về quản lý, cách làm và phương pháp kiểm tra, giám định chi phí KCB.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, quản lý BHYT đã giảm thủ tục, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, thực hiện công khai, minh bạch các khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tin học hóa BHYT, trên cơ sở hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục tham gia và cấp thẻ BHYT. Thông qua hệ thống phần mềm, doanh nghiệp có thể kê khai và nộp hồ sơ BHXH qua mạng Internet. Hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT đi vào hoạt động, đã kết nối 100% cơ sở KCB từ tuyến xã đến Trung ương. Kịp thời thực hiện chính sách thông tuyến KCB BHYT đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn. Quyền lợi trong KCB của người dân tham gia BHYT cũng được mở rộng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cơ sở KCB từ đó xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Với sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các sở, ngành, sự chủ động, sáng tạo của cơ quan BHXH tỉnh và những lợi ích mà chính sách BHYT đã mang lại, số người tham gia BHYT ở Thừa Thiên Huế ngày càng tăng cao. Tính đến hết tháng 5/2020, Thừa Thiên Huế có 1.135.259 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ trên 98,6%, cao hơn 8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và là 1 trong 5 địa phương có tỷ lệ người tham gia BHYT cao nhất cả nước./.

Phạm Thị Dung

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam