Thúc đẩy các biện pháp An sinh xã hội với khu vực nông thôn

09/04/2019 08:16:11
Đây là mục tiêu được đặt ra trong chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế - ISSA và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế - IFAD. Chương trình hợp tác được hai bên ký kết tại Rome, Italia mới đây.

(ảnh minh họa)

Thống kê từ Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế - ILO cho thấy: có tới 56% dân số trên toàn cầu đang sinh sống ở khu vực nông thôn không có có BHYT; trong khi tỷ lệ này ở khu vực thành thị thấp hơn rất nhiều, 22%. Tăng cường hơn nữa các giải pháp thúc đẩy bao phủ các chính sách an sinh với nông dân cần được chú trọng, ngăn ngừa sự phân hóa, bất bình đẳng giữa khu vực nông thôn và thành thị, giảm ngèo đói và thúc đẩy chuyển đổi phát triển nông thôn toàn diện và bền vững.
Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận với Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế - IFAD, Chủ tịch ISSA Joachim Breuer nhấn mạnh: những nỗ lực hôm nay sẽ tạo nền móng quan trọng, từng bước nâng cao điều kiện sống và làm việc cho những người nông dân và gia đình của họ. Thông qua sự hợp tác với ISSA, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế sẽ tăng cường hỗ trợ năng lực cho các thành viên của ISSA (các tổ chức an sinh xã hội tại các quốc gia) nhằm mở rộng hơn nữa diện bao phủ BHXH, BHYT cho lao động ở khu vực nông thôn.

 Mai Trâm

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam