Thúc đẩy tính hiệu quả thị trường lao động

28/10/2019 15:13:49
Nhằm thúc đẩy tính hiệu quả của thị trường lao động, trong năm 2019, Việt Nam đã phê chuẩn 03 công ước của ILO gồm: Công ước 88 về tổ chức dịch vụ việc làm; Công ước 159 về tái thích ứng việc làm cho người khuyết tật; và đặc biệt là Công ước số 98 về Áp dụng các nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Việc phê chuẩn những công ước này là một thành tựu lớn mà Việt Nam đã đạt được, giúp đặt nền móng để Việt Nam tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa

Theo bà Rie Vejs-Kjeldgaard, Giám đốc Ban Quan hệ Đối tác và Hỗ trợ các Văn phòng quốc gia, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đánh giá: “Việc phê chuẩn những công ước này là một thành tựu lớn mà Việt Nam đã đạt được, giúp đặt nền móng để Việt Nam tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 24 công ước của ILO liên quan đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Nhưng ba công ước mới đây phê chuẩn là những dấu mốc mới quan trọng đối với Việt Nam”.

Theo bà Rie Vejs-Kjeldgaard, Giờ đây Việt Nam đã là nước có thu nhập trung bình thấp và chỉ vài năm nữa thôi, Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên trở thành nước thu nhập trung bình cao. Điều đó có nghĩa là thị trường lao động và tình hình lao động việc làm đã và đang thay đổi đáng kể. Dân số và lực lượng lao động tăng lên về quy mô. Tuy nhiên, thách thức là làm thế nào để tiếp nhận lao động từ nông thôn muốn ra thành thị để tìm việc làm và vấn đề thiếu hụt lao động. Bên cạnh đó, không lâu nữa, dân số già hóa sẽ trở thành một vấn đề của Việt Nam. Dù một quốc gia có phát triển đến đâu, vẫn luôn có những vấn đề mới mà họ phải đối diện. Nhưng Việt Nam đã luôn nắm bắt được những cơ hội mới và vận dụng tốt tiềm lực của mình – tiến bộ đạt được vì thế rất lớn.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Việt Nam tham gia trở lại tư cách thành viên ILO từ năm 1992 và Văn phòng Quốc gia của ILO được mở tại Hà Nội năm 2003. Kể từ đó đến nay, Việt Nam và ILO đã hợp tác chặt chẽ với nhau để thực hiện nhiều công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có việc phê chuẩn và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế; hoàn thiện thể chế quản trị thị trường lao động; tăng cường năng lực cho các đối tác ba bên ở các cấp...trong đó có việc tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế về lao động là chủ trương lớn, nhất quán của Việt Nam trong suốt hơn 30 năm đổi mới vừa qua. Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng năng động và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Cùng với việc gia nhập các công ước, Việt Nam cũng thể hiện sự nghiêm túc trong việc nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế được đề cập trong các công ước vào trong hệ thống luật pháp quốc gia. Chính phủ cũng nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình thực hiện các công ước và khuyến nghị của ILO (Riêng năm 2019, Việt Nam có nghĩa vụ báo cáo tình hình thực hiện 9 công ước của ILO, trong đó có 3 công ước cơ bản là Công ước 138, 182 về lao động trẻ em; và Công ước 29 về lao động cưỡng bức).

Trong giai đoạn hiện nay, việc phê chuẩn và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO đang ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là các tiêu chuẩn lao động cơ bản, do đây cũng là những nội dung được đề cập trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định CPTPP và EVFTA.

Đảng và Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết của mình trong việc tiếp tục gia nhập và thực hiện các tiêu chuẩn lao động của ILO thông qua nhiều văn kiện, kế hoạch, chương trình hành động như: Nghị quyết Số 06-NQ/TW năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; Nghị quyết số 121/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP; Quyết định số 2528/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của Liên hợp quốc và của Tổ chức Lao động Quốc tế trong lĩnh vực lao động - xã hội giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 145/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động – xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo các văn kiện và các chương trình, kế hoạch hành động trên, Việt Nam cam kết sửa đổi hệ thống luật pháp, (trong đó có Bộ luật Lao động) và tiếp tục nghiên cứu đề xuất gia nhập các công ước của ILO, trong đó có 2 công ước cơ bản là Công ước 105 về lao động cưỡng bức (dự kiến 2020), Công ước 87 về tự do liên kết (dự kiến 2023), và 6 công ước kỹ thuật khác về tiền lương và một số nhóm lao động yếu thế…/.

Châu Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam