Thực hiện BHYT cho sinh viên năm học cuối như thế nào?

04/08/2015 20:22:13
Bạn Phùng Anh Huy, ở TP.Hồ Chí Minh hỏi:

Em là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Thông thường, tháng 06 hàng năm là thời điểm trường em tổ chức cho sinh viên năm cuối thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp; tháng 07 sẽ tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp và sau đó chúng em sẽ không còn là sinh viên thuộc quyền quản lý của nhà trường nữa. Vậy việc mua thẻ BHYT của em trong năm học cuối này sẽ được thực hiện như thế nào? Khi không còn là sinh viên nữa, nếu em muốn tiếp tục tham gia BHYT thì sẽ tham gia ở đâu? như thế nào? thời gian tham gia BHYT học sinh, sinh viên của em trước đó có được cộng vào thời gian tham gia BHYT sau này để tính là thời gian tham gia BHYT liên tục 05 năm để hưởng quyền lợi hay không?

Trả lời: 
- Việc mua thẻ BHYT đối với sinh viên năm cuối Đại học thực hiện theo quy định tại Gạch đầu dòng thứ 5, Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT. Theo đó, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày 01/01 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

- Khi không còn là sinh viên, nhưng chưa được tiếp nhận làm việc tại cơ quan, đơn vị, tổ chức nào thì tham gia theo hình thức Hộ gia đình tại nơi đăng ký thường trú, tạm trú.

- Về việc xác định thời gian tham gia BHYT liên tục của HSSV sau khi tốt nghiệp đại học:  Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 16 Luật BHYT, người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ 2 trở đi thì thẻ có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ lần trước. Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Vì vậy, thời gian tham gia BHYT học sinh, sinh viên trước đó được cộng vào thời gian tham gia BHYT sau này để tính là thời gian tham gia liên tục 05 năm, đối với trường hợp gián đoạn tham gia BHYT tối đa không quá 03 tháng./.


Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam