Thực hiện chính sách An sinh xã hội theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

06/08/2014 17:02:12
Ngày 21/01/1946, khi trả lời báo chí nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Với ham muốn tột bậc đó, trước khi “đi xa”, Người đã để lại bản Di chúc với nhiều nỗi trăn trở, lo toan. Trong đó, có một nội dung rất quan trọng là căn dặn các thế hệ cán bộ lãnh đạo tiếp sau phải quan tâm, đảm bảo An sinh xã hội cho nhân dân.


Đảng Cộng sản Việt Nam phải là người lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy: “Đảng cần có kế hoạch tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Muốn làm được điều này, theo Người, “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Để đoàn kết lãnh đạo đất nước, nhân dân, “mỗi đảng viên, cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
“Đầu tiên là công việc đối với con người”, Đảng, Chính phủ phải có các chế độ, chính sách đối với mọi đối tượng xã hội, nhất là những người hy sinh, tổn thất, thiệt thòi do chiến tranh gây ra và hệ quả xã hội cũ để lại. Đối với người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Người muốn: “Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Trong những năm qua, cả nước đã nỗ lực đề ra và thực hiện nhiều phương thức để giúp đỡ, ủng hộ đối tượng này (tạo điều kiện công ăn việc làm, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cộng đồng…). Song do nhiều nguyên nhân, chưa thể lấp đầy mất mát của họ, thực tế có một bộ phận vẫn gặp khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống. Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, hiện vẫn còn khoảng 20.000 trường hợp người thương tật từ chiến trường trở về chưa có căn cứ, cơ sở để công nhận là thương binh.
Với các gia đình liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu “mỗi địa phương (thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”. Trường hợp cha mẹ, vợ con của thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, “chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng HTX nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”. Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta quan tâm, làm khá tốt việc quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng nghĩa trang, bia tưởng niệm, chăm lo chế độ chính sách, giải quyết công ăn việc làm, ưu đãi con em thương binh, gia đình liệt sĩ… Nhưng cho đến nay vẫn còn hàng trăm nghìn quân nhân bị mất tích, chưa tìm thấy hài cốt, không ít gia đình chưa xác định được chồng, con, người thân của mình đang nằm ở đâu; hơn 300 trường hợp đã báo là liệt sĩ nay trở về vẫn chưa xác định được chuẩn xác để xét hưởng chế độ.
Với chiến sĩ trẻ trong các lực lượng vũ trang nhân dân, thanh niên xung phong, phụ nữ đảm đang trong chiến đấu, sản xuất… Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng và Chính phủ cần chọn một số ưu nhất, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề, để đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc”; “bồi dưỡng, cất nhắc, giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi việc kể cả công việc lãnh đạo”. Điều này, Đảng, Chính phủ đến nay làm khá tốt, nhiều người thuộc đối tượng này đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, trong đó, có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, cấp, địa phương.
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi”, chúng ta không những miễn thuế nông nghiệp, còn bỏ thủy lợi phí và một số loại phí khác, góp phần tạo điều kiện cải thiện đời sống nông dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới hiện đang thực hiện đồng loạt trong cả nước là một biểu hiện của sự phát triển của nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng nông dân vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, họ luôn phải đối mặt với thu nhập thấp, “đầu ra” của sản phẩm bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo cao hơn so với các đối tượng khác.
Nói đến vấn đề An sinh xã hội, trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “lo xa”, tính trước rằng bên cạnh việc “mở rộng, khôi phục các ngành kinh tế” cần phải “phát triển công tác vệ sinh, y tế. Sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như phát triển các trường nửa ngày học tập, nửa ngày lao động”. Thực hiện di huấn của Người, giáo dục - y tế nhiều năm qua đã đạt được thành tích nổi bật như đã có nền giáo dục thống nhất, từng bước cải cách giáo dục đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng; sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm, mạng lưới y tế cơ sở trải rộng khắp vùng, miền trong cả nước, không để dịch bệnh xảy ra diện rộng; thực hiện BHYT miễn phí cho một số đối tượng (hộ nghèo, trẻ em dưới 06 tuổi…). Tỷ lệ bao phủ BHYT đã chiếm gần 70% dân số. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức trong đảm bảo An sinh xã hội cũng đang đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khủng hoảng kinh tế thế giới; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường...
Ngày nay, bảo đảm An sinh xã hội cho nhân dân đứng trước những vấn đề thời đại, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết nghĩ cần thực hiện thật tốt di huấn của Người./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam