Thực hiện đổi thẻ BHYT từ người có công sang hưu trí

28/01/2019 15:23:42
Một bạn đọc ở Hội An (Quảng Nam) hỏi: Tôi vừa được cấp thẻ BHYT người có công năm 2018. Tuy nhiên, đến ngày 01/02/2018 tôi nghỉ hưu theo chế độ. Như vậy, tôi có phải thực hiện đổi thẻ BHYT từ đối tượng người có công sang hưu trí không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời: 

Căn cứ Điểm 2 Khoản 7, Điều 1 của Luật số 46/2014/QH13 quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Điểm 2 Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, quy định:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp của bạn, vừa là đối tượng hưu trí, nếu bạn có thẻ BHYT cấp trước đó theo đối tượng người có công với cách mạng, bạn được đổi  thẻ BHYT theo đối tượng hưu trí nhưng hưởng theo quyền lợi của đối tượng người có công với cách mạng có ký hiệu ghi trên thẻ BHYT là HT1. 

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam