Thực hiện Nghị quyết 28 tại Bạc Liêu: Tạo sức “bật” trong phát triển BHXH tự nguyện

17/01/2020 10:53:28
Sau hơn 01 triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH đã tạo được sức bật rất mạnh mẽ tại Bạc Liêu, đặc biệt là tỷ lệ BHXH tự nguyện không ngừng được mở rộng, tăng 533,86% so với thời điểm chưa triển khai Nghị quyết.

Với việc ban hành Nghị quyết số 28 nhờ đó tỷ lệ phát triển BHXH tự nguyện tăng cao tại các địa phương. (Ảnh minh họa)

Nhận thức được rằng việc tích cực thực hiện tốt chính sách BHXH có ý nghĩa, vai trò đặc biệt cho tăng trưởng, giải quyết hài hòa bài toán an sinh với phát triển kinh tế; thể hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện công bằng xã hội và đảm bảo cho phát triển bền vững. Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liệu ban hành chương trình hành động, cụ thể: Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Chương trình số 28-CTr/TU ngày24/7/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 106/KHUBND ngày 05/11/2018 về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 28- Ctr/TU ngày 24/7/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về cải cách chính sách BHXH; Công văn số 88/UBNDKGVX ngày 07/01/2019 về việc phối hợp triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/2/2019 của UBND tỉnh về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 2019. Qua những sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND trong triển khai Nghị quyết số 28 đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện chính sách BHXH, tạo sức bật mạnh mẽ trong phát triển BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng.

Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách, BHXH tỉnh Bạc Liệu tích cực đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào cuộc sống. Đến cuối năm 2019, BHXH tỉnh đã phối hợp với 10 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức 51 hội nghị tuyền truyền chính sách BHXH đến người dân, doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, BHXH tỉnh tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể lồng ghép nội dung tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW tại các Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT đến cán bộ, hội viên, người dân và người lao động. Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan để tổ chức thanh tra - kiểm tra đơn vị sử dụng lao động đồng thời kết hợp tuyên truyền về chính sách BHXH tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đi tiếp xúc cử tri trên 35 cuộc để kịp thời giải đáp các thắc mắc của cử tri, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về các chế độ, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những quy định về chính sách BHXH, BHYT đồng thời vận động người dân tích cực tham gia. Thường xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Công tác triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố rất sôi động. BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên tham mưu với Cấp ủy và chính quyền trong triển khai Nghị quyết số 28 tại địa phương; tham mưu đưa chỉ tiêu về tỷ lệ về tham gia BHXH vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chính sách BHXH, và đưa ra giải pháp về vận động tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia. Chủ động phối hợp tuyên truyền với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các cuộc Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở. Định kỳ mỗi tháng, báo cáo tình hình thực hiện đến UBND cấp huyện để kịp thời chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Qua những giải pháp và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện chính sách BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng tại Bạc Liêu đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ khi triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW đã có thêm 2.034 (2.415/381) người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 533,86% so với thời điểm chưa triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. Đặc biệt, tính đến cuối năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng lên 3.216 người, đạt 124,99% kế hoạch BHXH Việt Nam.

Bên cạnh những mặt tích cực trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, tại Bạc Liêu vẫn còn nhiều khó khăn do kinh tế chủ đạo là đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và trồng lúa, vấn đề việc làm phụ thuộc vào thời vụ. Lực lượng lao động ít, môi trường làm việc không thường xuyên dẫn đến tình trạng thất nghiệp vẫn diễn ra. Các doanh nghiệp theo quy mô sản xuất vừa và nhỏ khá nhiều, năng lực tài chính hạn chế dẫn đến tình trạng giải thể hoặc phá sản ảnh hưởng nhiều đến việc làm và thu nhập của người lao động. Bên cạnh đó, thu nhập của người lao động ở nông thôn thấp, thường không ổn định, trình độ đại lý thu còn hạn chế nên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết số 28 đề ra, BHXH tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW đối với công tác BHXH qua các giai đoạn, đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH đến mọi người lao động vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của BHXH Việt Nam và của địa phương. Đẩy mạnh việc phát triển đối tượng và khắc phục nợ đọng BHXH, BHYT./.

 Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam