Bình Phước: Nửa đầu năm 2020, 860.698 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW, toàn thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Bình Phước đã nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, ngành, các hội đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. 06 tháng đầu năm 2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Bình Phước là 860.698 người, đạt 95,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; trong đó, 852.098 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT là 85,67% dân số; tổng số thu là 1.550.780 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

BHXH tỉnh Thanh Hóa: Hướng tới phát triển BHYT toàn dân bền vững

BHYT là chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, thực hiện BHYT toàn dân là tạo một cơ chế tài chính hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang tính công bằng. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia với độ bao phủ BHYT ngày càng cao. Không chỉ tăng về số lượng, người tham gia BHYT còn được hưởng dịch vụ y tế với chất lượng ngày càng cao hơn.

Công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều khởi sắc

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến đáng kể. Nhận thức của cả hệ thống chính trị về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt; các cấp, các ngành đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nghị quyết; đa số người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT; nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản; số đối tượng tham gia luôn đạt và vượt chỉ tiêu; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao.

Tăng cường đối thoại, nâng cao nhận thức của người lao động về BHXH, BHYT

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho đoàn viên, người lao động là trách nhiệm không chỉ của tổ chức công đoàn, của ngành BHXH, ngành Y tế mà còn là trách nhiệm của người sử dụng lao động, của các cấp ủy Đảng và bản thân mỗi người lao động.

Phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT của Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và thiết thực. Các cấp Hội phối hợp triển khai hiệu quả dưới nhiều hình thức khác nhau, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Hội, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của Nhân dân nói chung và cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng và các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT.

Nâng cao vai trò tổ chức công đoàn với truyền thông BHXH, BHYT

Trong 05 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với BHXH Việt Nam triển khai nhiều nội dung truyền thông, vận động đoàn viên, người lao động tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức như: tập huấn, hội thảo, đối thoại, tổ chức các hội thi, game show về BHXH, BHYT cho đoàn viên, người lao động... góp phần làm cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động hiểu rõ hơn về sự ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để người người lao động tích cực tham gia.

Cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông

Nghị quyết 21 - NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” của Bộ Chính trị ra đời có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; đã tạo ra bước chuyển quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên cả nước, qua đó đạt được những thành tựu vượt bậc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bến Tre: 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

Sau khi Nghị quyết 21-NQ/TW ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ký ban hành Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời chỉ đạo tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Quảng Trị tìm giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21

Đúng dịp đầu xuân Mậu Tuất, nhân chuyến công tác về thăm mảnh đất Quảng Trị, bên cạnh những câu chuyện về hoạt động xã hội, thiện nguyện của BHXH tỉnh, chúng tôi được nghe nhiều thông tin lạc quan cho thấy bước phát triển An sinh xã hội của vùng đất mà năm xưa là chiến trường ác liệt. Đây cũng là những dấu ấn rõ nét sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết quả ấn tượng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Giao dịch về thu BHXH, BHYT được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; giám định BHYT tự động, kiểm soát online chi phí khám, chữa BHYT đến từng tỉnh, thành phố, từng cơ sở y tế; số hóa và quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu về 92 triệu người dân, 24 triệu hộ gia đình tham gia BHYT; quá trình đóng – hưởng BHXH của hơn 13 triệu người tham gia BHXH; dữ liệu thu, sổ thẻ, tài chính - kế toán của cơ quan BHXH trên khắp cả nước… Đó là kết quả ấn tượng của nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của toàn hệ thống.

Bước phát triển vượt bậc & Những kết quả ấn tượng

Trong 05 năm vừa qua, cùng với những bước tiến trong hoàn thiện chế độ chính sách, pháp luật BHXH, tỷ lệ bao phủ BHXH có sự tăng lên đáng kể, quyền lợi BHXH của người lao động được bảo đảm nhất là từ khi thực hiện Luật BHXH 2014 với nhiều quy định mới về quyền lợi được mở rộng.

Bước phát triển vượt bậc & Những kết quả ấn tượng

Cùng với những bước tiến trong xây dựng chính sách, pháp luật giai đoạn vừa qua, công tác tổ chức thực hiện BHYT từ năm 2012 trở lại đây đạt được kết quả quan trọng; số lượt khám, chữa bệnh được thanh toán BHYT tăng qua các năm, quyền lợi BHYT được mở rộng theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT…

5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW: Dấu ấn Gia Lai...

“Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” đã thực sự tạo sức lan tỏa, bước tiến lớn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Gia Lai; thể hiện sự quyết tâm cả hệ thống chính trị đưa chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc nơi đây; nhất là việc quan tâm chăm lo sức khỏe thông qua những tấm thẻ BHYT nghĩa tình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Thới Văn Đạo chia sẻ.

Kết quả ấn tượng sau 05 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT

Nghị quyết 21-NQ/TW đưa ra 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT. Điều này cho thấy vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông để đạt được các mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết luôn được quan tâm hàng đầu. 05 năm qua, truyền thông BHXH, BHYT được chú trọng thực hiện với nguồn lực lớn hơn, tuy nhiên công tác này cũng đang đứng trước những yêu cầu mới với không ít khó khăn thách thức.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam