Thực hiện nghiêm túc BHXH, BHYT cho giáo viên tại các cơ sở mầm non ngoài công lập

11/02/2019 12:06:09
Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Ninh Bình sau khi thực hiện kiểm tra 11 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

(ảnh minh họa)

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, chấn chỉnh, đảm bảo nền nếp kỷ cương, an toàn trường học đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã thực hiện kiểm tra 11 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó 01 trường mầm non tư thục và 10 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Theo thông báo số 08/TB- SGDĐT ngày 30/1/2019 của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Ninh Bình về kết quả kiểm tra của cho thấy, đa số giáo viên chưa được tham gia BHXH, BHYT; có giáo viên chưa yên tâm công tác, chưa thật gắn bó với nghề; đội ngũ giáo viên của nhóm, lớp biến động, không ổn định; trong hồ sơ giáo viên (nhân viên) chưa lưu trữ giấy khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
Để khắc phục tình trạng này, Sở GĐ-ĐT tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ sở phải thực hiện đúng các chế độ, quy định về BHXH, BHYT; chế độ lương cho giáo viên, nhân viên; tăng cường công tác quản lý giáo dục bồi dưỡng đạo đức đối với đội ngũ, không để xảy ra vi phạm, bạo hành trẻ em…/.

 

Lê Công

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam