Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng bệnh viện

28/11/2018 14:32:07
Đánh giá chất lượng bệnh viện nghiêm túc, kết quả phản ánh đúng thực chất để tiến tới công bố công khai chất lượng bệnh viện – Đây là yêu cầu của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tại Công văn 1472/KCB-QLCL&CĐT ngày 26/11/2018 về chỉ đạo Sở Y tế thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng bệnh viện.

(Ảnh minh họa)

Để phục vụ cho việc tiến tới công khai chất lượng bệnh viện, năm 2018, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế với khoảng 800 đại biểu tham dự tại Hà Nội, TP.HCM. Sau Hội nghị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã triển khai công văn cho các đơn vị, gửi văn bản báo cáo thành phần đoàn kiểm tra, đánh giá và lịch đi kiểm tra, đánh giá. Ví dụ, Sở Y tế Hà Nội thí điểm tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh cùng thân nhân tại các bệnh viện công lập theo 05 tiêu chí: Khả năng tiếp cận dịch vụ; sự minh bạch thông tin và thủ tục khám, chữa bệnh; cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ; thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế và kết quả cung cấp dịch vụ. Việc khảo sát nhằm xác định những vấn đề người bệnh chưa hài lòng, từ đó cải tiến chất lượng dịch vụ bệnh viện; kết quả công bố công khai, được coi là cơ sở để khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ y tế. Tuy nhiên, một số Sở Y tế chưa thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế như thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá không có thành viên là người của Phòng/Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, thành viên chủ yếu là lãnh đạo các đơn vị, đưa vào đoàn kiểm tra, đánh giá những người có ít kinh nghiệm trong quản lý chất lượng bệnh viện...

Do đó, để chuẩn bị tốt hơn nữa cho việc tiến tới công bố công khai chất lượng bệnh viện, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành nghiên cứu đầy đủ Quyết định 6328/QĐ-BHYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Công văn số 1315/KCB-QLCL ngày 24/10/2018 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Lựa chọn thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá đầy đủ, đúng thành phần như văn bản hướng dẫn, đó là có bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện; bảo đảm mỗi đoàn có 02 thư ký gồm lãnh đạo/chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, lãnh đạo/nhân viên Phòng/Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện của bệnh viện trực thuộc; trường hợp đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế không có người thuộc Phòng/Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, Sở Y tế cần có giải thích rõ ràng lý do không chọn. Đồng thời, đưa mã đánh giá viên vào quyết định thành lập đoàn để Cục Quản lý khám, chữa bệnh theo dõi, giám sát. Lưu ý, trường hợp Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá không đúng thành phần hoặc không bảo đảm nhân lực có kinh nghiệm về quản lý chất lượng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh sẽ phúc tra hoặc không công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế trong năm 2018.

BS.Phan Kim

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam