Thực hiện tốt công tác xây dựng và triển khai thúc đẩy CNTT

23/11/2017 22:29:50
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin (CNTT). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Tổng kết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng chia sẻ nhiều ý kiến về việc phát triển ngành CNTT ở Việt Nam

Luật CNTT được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006. Đây là văn bản pháp lý cao nhất trong việc thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. 

Trải qua hơn 10 năm thực hiện, ngành CNTT Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn, thực sự trở thành ngành hạ tầng quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hệ thống tổ chức quản lý, thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT ở các cấp trên toàn quốc đã từng bước được xây dựng và kiện toàn. Môi trường pháp lý cho ứng dụng và phát triển CNTT ngày càng hoàn thiện. Nhiều nghị định thông tư và các văn bản hướng dẫn được ban hành.

Hạ tầng CNTT đã cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT cho cơ quan nhà nước và xã hội. Ứng dụng CNTT đã được đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ với thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, tất cả các Bộ, ngành địa phương đều đã có trang thông tin điện tử, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, góp phần giảm thời gian, chi phí thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch, hiệu quả.

Trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội với hàng chục triệu hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác xây dựng và triển khai thúc đẩy CNTT và xây dựng chính quyền điện tử địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc…

Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đã trở thành phổ biến, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí nhận, gửi văn bản hành chính. Theo báo cáo chỉ số phát triển chính phủ điện tử năm 2016 của Liên hợp quốc, Việt Nam xếp thứ 89/193 nước, tăng 10 bậc so với năm 2014.

Công nghiệp CNTT, đặc biệt là Công nghiệp phần cứng điện tử, công nghiệp phần mềm và nội dung số duy trì mức độ tăng trưởng cao, bình quân gần 30%/năm, đóng góp tỷ lệ quan trọng cho tăng trưởng GDP đất nước.

Một số khu Công nghiệp CNTT tập trung đã được hình thành. Tổng doanh thu lĩnh vực CNTT năm 2016 ước đạt 67,7 tỷ USD. Nhân lực CNTT phát triển nhanh cả về chất lượng và số lượng.

Sau hơn 10 năm, mức độ phổ cập CNTT có nhiều thay đổi ấn tượng. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet tại Việt Nam đã đạt hơn 52%, vượt mức bình quân của thế giới. CNTT được phổ cập tại hầu hết các trường PTTH và gần 80% các trưởng ĐH-CĐ trên toàn quốc. Nhân lực làm việc trong ngành CNTT hướng tới cột mốc 1 triệu lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Luật CNTT đã tạo được nền tảng ban đầu và trong 10 năm qua, cả 4 trụ cột chính từ hạ tầng, nguồn nhân lực, ứng dụng, công nghiệp CNTT đều phát triển hơn các mức trung bình chung của các ngành. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế, những điểm vướng mắc trong quá trình phát triển CNTT của 10 năm qua. Phó Thủ tướng cho rằng, trong 4 trụ cột, trừ công nghiệp CNTT do có sự góp mặt của các tập đoàn kinh tế lớn như Intel, Samsung là có phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, còn lại nhìn chung CNTT Việt Nam còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần phải đánh giá toàn diện các hệ thống pháp luật chung liên quan đến CNTT để có cái nhìn toàn diện hơn. Sau khi tổng kết Luật CNTT phải tạo những bước chuyển biến mới mà có những điều chưa cần phải sửa Luật./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam