Thường Tín (Hà Nội): Cấp 5.026 thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, cận nghèo

15/11/2019 15:18:03
Từ đầu năm 2019 đến nay, thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, BHXH huyện Thường Tín (Hà Nội) và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp rà soát, cấp mới, đổi thẻ BHYT cho 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, cấp 5.026 thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, cận nghèo.

(Ảnh minh họa)

Theo tin từ UBND huyện Thường Tín, triển khai hiệu Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, từ đầu năm 2019 đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 1.578 hộ xuống còn 852 hộ, đạt tỷ lệ 363% kế hoạch TP.Hà Nội giao (năm 2019, TP.Hà Nội giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo cho huyện là 200 hộ), chiếm 1,15% tổng số hộ dân toàn huyện. Thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo của Nhà nước, BHXH huyện Thường Tín (Hà Nội) và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp rà soát, cấp mới, đổi thẻ BHYT cho 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, cấp 5.026 thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội có mức sử dụng điện từ 50KW trở xuống với tổng số tiền hỗ trợ gần 01 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 250 hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 11 tỷ đồng; giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm theo Nghị định 61/2005/CP của Chính phủ với số tiền 120 tỷ đồng; tạo nguồn vay vốn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 04 tỷ đồng, vay giải quyết việc làm 76,5 tỷ đồng; thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo và giảm 50% con hộ cận nghèo, với  tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng... Huyện còn có chính sách đặc thù trong công tác giảm nghèo, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp thu được trên 02 tỷ đồng; trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ cho 73 hộ nghèo xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Năm 2020, với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, UBND huyện Thường Tín cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động Phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến nông, khuyến công, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi, bằng nguồn vốn do ngân sách nhà nước ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tập trung cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; thực hiện hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp và một số chính sách đảm bảo An sinh xã hội khác.

Hương Lý – Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam