Thường trực Tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHYT

14/09/2018 09:24:33
Ngày 10/9/2018, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị họp bàn về tình hình thực hiện chính sách BHYT, tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và quỹ tiền lương tại các các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giám đốc một số sở ban, ngành của tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La chủ trì và chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHYT 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018: Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc quán triệt triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật BHYT; Luật BHYT sửa đổi; Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xây dựng chương trình kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị

Tính đến 31/7/2018, số đối tượng tham gia BHYT toàn tỉnh là 1.171.434 người, đạt 95% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018 (94,7%), tăng 12.302 người so với cùng kỳ năm 2017, trong đó tăng chủ yếu đối tượng hộ gia đình; số thu quỹ BHYT tương ứng đạt 631,047 tỷ đồng, đạt 65,5% kế hoạch năm; hoàn thành việc đồng bộ cấp mã số BHXH, in cấp đổi thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo 100% đối tượng tham gia đều có thẻ BHYT.

Thực hiện Quyết định số 17-QĐ/TTg ngày 23/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1403/UBND-KGVX ngày 03/5/2018 về Thông báo dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2018 tới 23 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn. Tính đến hết tháng 7/2018, theo số liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, các cơ sở khám, chữa bệnh nội tỉnh đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 623.499 lượt bệnh nhân, với chi phí hơn 470 tỷ đồng, chiếm 58,9% dự toán chi nội tỉnh năm 2018.
Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và ngành y tế trong việc khám chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, BHXH tỉnh và Sở Y tế, các cơ sở KCB thường xuyên tổ chức các buổi làm việc, nắm bắt thông tin để phân tích, trao đổi để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ KCB BHYT. Tuy nhiên việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế tồn tại như mặc dù tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đạt trên 95% nhưng vẫn còn một số đối tượng thuộc các nhóm như hộ gia đình có mức sống trung bình, học sinh, người lao động trong một số doanh nghiệp, hợp tác xã chưa tham gia BHYT; qua kiểm tra tại một số cơ sở KCB còn có vi phạm trong thực hiện quy định về KCB, thanh toán BHYT, việc chỉ định các dịch vụ kỹ thuật còn có hiện tượng chưa tiết kiệm, quá mức cần thiết nhất là các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật phục hồi chức năng, còn một số vướng mắc trong thanh toán do chờ hướng dẫn của các Bộ, Ngành trung ương,...từ đó UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHYT, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phòng chống việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, nghiêm túc sử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng quỹ BHYT.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc BHXH tỉnh trình bày báo cáo

Tại hội nghị, được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc BHXH tỉnh đã báo cáo kết quả bước đầu việc kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán khám chữa bệnh ngoại trú BHYT và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và thực hiện chế độ BHXH tại một số đơn vị sử dụng lao động và cơ sở KCB trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, báo cáo bổ sung làm rõ hơn tình hình thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, trong đó phân tích rõ quá trình giao, nguyên tắc giao và kết quả thực hiện dự toán chi KCB BHYT 8 tháng đầu năm 2018 theo Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá việc thực hiện dự toán và cảnh báo nguy cơ chi vượt dự toán năm đối với một số cơ sở KCB, việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, kết quả công tác rà soát, kiểm tra, giám định chi phí KCB BHYT... Báo cáo cũng tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo Huyện ủy, UBND các huyện, các sở, ngành liên quan, các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan BHXH nâng cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chỉ đạo thực hiện hiệu quả dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 17/QĐ-TTg; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT thông qua việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Hội nghị đã nghe các ý kiếm tham gia, thảo luận, chỉ đạo của các đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư thưởng trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các ý kiến của đại diện Sở, Ngành, địa phương, cơ sở KCB tập trung vào các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (về quản lý và sử dụng kinh phí) đối với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; việc khai thác, sử dụng, quản lý trang thiết bị y tế; tinh thần thái độ phục vụ của một số cán bộ chưa đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân; việc lập danh sách, cấp thẻ BHYT do UBND xã thực hiện kê khai thông tin chưa chính xác; quá trình thanh, quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH  tại một số cơ sở còn chậm, còn phát sinh vướng mắc, công tác kiểm tra, giám sát phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT...

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện chính sách BHYT, công tác y tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc một số nội dung cơ bản sau:

Cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị quán triệt nghiêm túc chủ chương của Đảng, Nhà nước về chính sách BHYT; chú trọng tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tăng tính tự chủ đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thông thường và theo chất lượng dịch vụ cao.

Tiếp tục thực hiện giao dự toán chi KCB BHYT theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hướng công khai minh bạch.

Bên cạnh phương án sử dụng bệnh viện 550 giường, cần bổ sung dự phòng đầu tư trang thiết bị tương xứng; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh, nâng cao tinh thần phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Giao UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan phối hợp với BHXH tỉnh tổng hợp kết quả kiểm tra trong quản lý quỹ BHXH, BHYT báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; Ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội tích cực phối hợp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT. Cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa phòng, chống và sử lý nghiêm việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT./.

 

Quang Ngãi

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam