Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

03/08/2020 22:14:51
Chiều 03/8/2020, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề những vấn đề cơ bản về công tác Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến các nội dung thông tin về chuyên đề. Theo đó, để chuẩn bị cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Đất nước, ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo những nội dung công việc quan trọng cần triển khai; bao gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025;  Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Từ ngày 11-14/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12, thông qua Nghị quyết về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã và đang được triển khai tích cực.

Về nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vũ Đức Nam nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Theo đó, phải bám sát các quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cũng như các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội đảng các cấp. Để đảm bảo thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, cần chỉ đạo tổ chức nghiêm túc đại hội các tổ chức đảng trực thuộc; lưu ý một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, bầu cử, kiểm phiếu...

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 35/35 tổ chức đảng trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, 2020-2025. Ban Thường vụ đã xem xét và quyết định chuẩn y cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 100 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó: 27 bí thư, 27 phó bí thư, 43 chi ủy viên, 03 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở… Dự kiến, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam sẽ được tổ chức trong thời gian tới, các nội dung công tác chuẩn bị đã và đang được triển khai tích cực./.

 

Minh Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam