Tích cực vận động Nhân dân thực hiện chính sách BHXH, BHYT

08/01/2018 15:25:22
Sáng 08/01/2018 tại Sóc Trăng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì buổi Tọa đàm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, để góp phần thực hiện các mục tiêu về BHXH, BHYT và Đảng ta đề ra trong Nghị quyết 21-NQ/TW, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã đưa nội dung về chính sách BHXH, BHYT tuyên truyền cho người dân thấy được tính ưu việt, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT giúp người dân tin tưởng hơn vào chính sách nhân văn này.

Tính đến hết năm 2017, cả nước số người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện đạt khoảng 13,9 triệu người, số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86% dân số. Để góp phần thực hiện các mục tiêu về BHXH, BHYT và Đảng ta đề ra trong Nghị quyết 21, thời gian qua MTTQ Việt Nam đã đưa nội dung về chính sách BHXH, BHYT tuyên truyền cho người dân thấy được tính ưu việt, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT giúp người dân tin tưởng hơn vào chính sách nhân văn này.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, để đạt được tỷ lệ bao phủ BHYT như hiện nay là một nỗ lực, quyết tâm rất lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 80% dân số tham gia BHXH. Đến ngày 28/6/2016 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1167/QĐ-TTg điều chỉnh chỉ tiêu bao phủ BHYT lên hơn 90% vào năm 2020, cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2013 là 80%. Đây là lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu mà Chính phủ mạnh dạn đi trước, với bước đi rất lớn, thể hiện quyết tâm chính trị chăm lo đời sống nhân dân. Mọi người dân đều phải được hưởng phúc lợi quan trọng này, để bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, xác định trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thực hiện mục tiêu mà Đảng, Chính phủ đã đề ra, nhằm tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp số 13, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm này. Đây là dịp để Mặt trận và BHXH Việt Nam lắng nghe và tập hợp được những ý kiến của các đại biểu MTTQ các huyện, xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở KDC, các chức sắc, chức việc tôn giáo về thực trạng việc thực thi các chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, những đề xuất kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả việc thực hiện chính sách này.

Theo BHXH tỉnh Sóc Trăng, năm 2017 có 56.677 người tham gia BHXH bắt buộc, 501 người tham gia BHXH tự nguyện, 47.581 người tham gia BHXH thất nghiệp và có trên 1.395 người tham gia BHYT. Tuy nhiên tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thiếu bền vững, nhất là đối tượng cận nghèo, đối tượng có đời sống ở vùng đặc biệt khó khăn phụ thuộc lớn vào ngân sách nhà nước. Đời sống người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc mua thẻ BHYT cho các thành viên trong gia đình, nhiều hộ không có khả năng mua. Việc vận động đối tượng này tham gia BHYT kết quả đạt thấp. Cụ thể năm 2017 đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT chỉ đạt 75,25%, hộ cận nghèo đạt 64,40% và hộ gia đình đạt 63%...

Hội nghị ghi nhận một số tham luận của các đại biểu đại diện các ngành, các cấp, đoàn thể chính trị xã hội về công tác vận động, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT…/.

PV

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam