Tiến gần mục tiêu BHYT toàn dân

08/07/2019 16:32:32
Tính đến 30/06/2019, toán quốc tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3% dân số, vượt 1,2% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là con số rất ấn tượng tiến gần hơn tới mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020 toàn quốc đạt trên 90% dân số tham gia BHYT.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tỉnh đến 30/06/2019, số người tham gia BHYT là 84,746 triệu người, đạt 99,5% kế hoạch, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 89,3% dân số, vượt 1,2% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg. Tăng 261 nghìn người so với tháng 05/2019, số người tăng 06 tháng đầu năm là 674.772 người; số người còn phải phát triển 06 tháng cuối năm là 683.761 người.

Mặc dù mới trải qua nửa chặng đường 2019, nhưng toàn quốc đã có 31 tỉnh, thành phố vượt kế hoạch về phát triển người tham gia BHYT. Trong đó 05 tỉnh cao nhất là: Hà Nam với 727,215 người, đạt 102.4% kế hoạch; Bắc Giang là 1.617,981, đạt 102.1% kế hoạch; Nam Định là 1,588,505 người đạt 102.1% kế hoạch; Quảng Trị là 601,369 người, đạt 102.0% kế hoạch; Quảng Ngãi là 1,175,398 người, đạt 101,8% kế hoạch./.

Thái Dương

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam