Tiền Giang: Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt

16/12/2019 09:07:08
UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành 5063/UBND-VHXH ngày 29/11/2019 giao cho BHXH tỉnh xây dựng lộ trình, các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời giao các Sở, ban, ngành trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác trên đồng bộ, hiệu quả.

Người dân đến nhận lương hưu tại Bưu điện tỉnh Tiền Giang

Theo đó, UBND tỉnh giao BHXH tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hàng năm, các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Mục tiêu đến năm 2020 đạt 39%,  năm 2021 đạt 47% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và TCTN sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân; tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp...).

BHXH tỉnh đẩy mạnh thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với Ngân hàng, Bưu điện.

UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người thụ hưởng các chế độ BHXH, TCTN qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.../.

                                                                    Trần Văn Luận (BHXH tỉnh Tiền Giang)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam