Tiền Giang: Linh hoạt cách thức, phương thức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018

07/09/2017 09:45:14
Vừa qua, Liên ngành BHXH - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang vừa ký Công văn số 596/LN-BHXH-SGDĐT về việc Hướng dẫn công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018. Đây được coi là một động thái cần thiết để thống nhất nội dung triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên giữa hai bên, nhằm nâng tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên. Được biết, tính đến tháng 07/2017, Tiền Giang có 226.318/287.403 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 95,65% tổng số học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Công văn số 596/LN-BHXH-SGDĐT khẳng định, học sinh, sinh viên (ngoại trừ trường hợp tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tại Tiền Giang đều là đối tượng có trách nhiệm phải tham gia BHYT. Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ, từ ngày 01/07/2017, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.300.000 đồng); trong đó, cá nhân học sinh, sinh viên tự đóng 70%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Cụ thể, số tiền tính cho 01 tháng là: 1.300.000 đồng x 4,5% x 70% = 40.950 đồng/tháng.

Cách thức thực hiện thu BHYT học sinh, sinh viên

Tùy tình hình thực tế của gia đình học sinh, sinh viên, năm học 2017 - 2018, nhà trường tổ chức vận động đóng 01 lần theo năm tài chính nếu phụ huynh, học sinh, sinh viên có nhu cầu đóng 01 lần; chia thành 02 lần đóng với những trường hợp cá biệt (nhà trường thống nhất với BHXH cấp huyện để chia số lần đóng thành nhiều đợt cho phù hợp nhưng tối thiểu phải từ 03 tháng trở lên) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên  được tham gia BHYT tại trường đạt 100%. Theo đó, lần 01, đóng 01 lần cho 03 tháng, thẻ có giá trị từ ngày 01/10 - 31/12/2017; lần 02, đóng 01 lần cho 12 tháng còn lại, thẻ có giá trị từ ngày 01/01 - 31/12/2018.

Phương thức đóng BHYT học sinh, sinh viên

- Học sinh lớp 01:

Học sinh có ngày tháng sinh từ tháng 01 - 10/2011:

Thẻ BHYT tham gia có giá trị liên tục với thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi (hết hạn đến ngày 30/09/2017), có 02 cách đóng: Đóng 01 lần 15 tháng, thẻ có giá trị từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018; đóng 02 lần, lần 01 (03 tháng), thẻ có giá trị từ ngày 01/10 - 31/12/2017, lần 02 (12 tháng), thẻ có giá trị từ ngày 01/01 - 31/12/2018.

Học sinh có ngày tháng sinh trong tháng 11/2011:

Thẻ BHYT tham gia có giá trị từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018 (tham gia 14 tháng).

Học sinh có ngày tháng sinh vào tháng 12/2011, thẻ BHYT tham gia có giá trị từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2018 (tham gia 13 tháng).

- Học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối: 

Trường hợp đã tham gia BHYT năm học trước và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2017, năm học 2017 – 2018, nhà trường thu 01 lần cho 09 tháng, thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/01 - 30/09/2018.

Trường hợp chưa tham gia BHYT năm học trước hoặc có tham gia nhưng thẻ đã hết hạn sử dụng, năm học 2017 – 2018, nhà trường thu một lần 12 tháng, thẻ có giá trị từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/09/2018.

- Học sinh, sinh viên thuộc các khối lớp khác: 

Trường hợp tham gia BHYT năm học trước và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2017, năm học 2017 – 2018, nhà trường thu một lần 12 tháng, thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/01 - 31/12/2018.

Trường hợp chưa tham gia BHYT năm học trước hoặc có tham gia nhưng thẻ đã hết giá trị sử dụng, năm học 2017 – 2018, nhà trường vận động thu một lần 15 tháng, thẻ có giá trị từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2018 hoặc thu 02 lần.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam