Tiền Giang phát triển 204.323 người tham gia BHXH

06/12/2019 11:52:13
UBND tỉnh Tiền Giang vừa tổng kết thi hành Luật BHXH giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn. Theo đó, tính đến hết quý III/2019, toàn tỉnh có 204.323 người tham gia BHXH.

Chi trả lương hưu tại Bưu điện tỉnh Tiền Giang. (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH được tỉnh Tiền Giang đặc biệt coi trọng nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động nhận thức rõ hơn trong việc chấp hành pháp luật BHXH, cũng như hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia BHXH. Tính đến hết quý III/2019, toàn tỉnh có 204.323 người tham gia BHXH, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 198.663 (đạt 94,2%), 5.660 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 83,2% kế hoạch). Ước thực hiện đến quý IV/2019, có 212.087 người tham gia BHXH, chiếm 19,44% lực lượng lao động.


Thời gian tới, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, phổ biến pháp luật về BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa nội dung pháp luật về BHXH vào chương trình giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến tại các cơ sở đào tạo, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động mới./.

Châu Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam