Tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng gần 3.000 đơn vị

10/07/2018 22:17:13
Trong 06 tháng đầu năm 2018, BHXH Việt Nam đã thực hiện thanh tra đóng chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại 06 tỉnh, thành phố. BHXH địa phương đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 2.777 đơn vị.

(ảnh minh hoạ)

Cụ thể, tại 06 tỉnh, thành phố thanh tra đã phát hiện 902 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 2.936 triệu đồng; 7.764 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11.590 triệu đồng; đề nghị đóng số tiền 53.226 triệu đồng do đóng sai phương thức đóng (nợ đóng); trong thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra các đơn vị đã nộp 49.519 triệu đồng.

Qua tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng, BHXH các tỉnh, thành phố yêu cầu truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian, thiếu mức quy định với số tiền là 44.168 triệu đồng; yêu cầu đóng số tiền là 784.614 triệu đồng do đóng sai phương thức đóng (nợ đóng). Trong thời gian thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra, các đơn vị đã nộp 469.456 tỷ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra của BHXH Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra, phối hợp giữa các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và các Bộ, Ngành liên quan như Lao động, Y tế; thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT. Trong quá trình thanh tra góp phần chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH các tỉnh, thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN./.

Nguyễn Trọng

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam