Tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT đối với quân nhân dự bị

29/11/2019 09:01:10
Ngày 26/11/2019, với đa số ý kiến tán thành, Quốc hội thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên; theo đó, Luật quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách (tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động...) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

(Ảnh minh họa)

Luật Lực lượng dự bị động viên quy định về xây dựng, huy động lực lượng và phương tiện kỹ thuật dự bị động viên; chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng và phương tiện kỹ thuật dự bị động viên.

Các đối tượng của lực lượng dự bị động viên

Theo Luật Lực lượng dự bị động viên, “lực lượng dự bị động viên” là quân nhân dự bị đã đăng ký, quản lý để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân, bao gồm:

a) Sĩ quan dự bị gồm sĩ quan Quân đội nhân dân thôi phục vụ tại ngũ được chuyển sang ngạch dự bị; hạ sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức, những người tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, phong quân hàm sĩ quan dự bị.

b) Quân nhân chuyên nghiệp dự bị gồm quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân; công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa qua phục vụ tại ngũ, tốt nghiệp đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân đã được đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

c) Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng một gồm hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ đủ 06 tháng trở lên; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đã qua chiến đấu; công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân, đã có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên; công dân nam là công nhân, viên chức quốc phòng được chuyển chế độ từ hạ sĩ quan, binh sĩ đã thôi việc; dân quân tự vệ thường trực đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; công dân là binh sĩ dự bị hạng hai đã qua huấn luyện tập trung đủ 06 tháng trở lên.

d) Binh sĩ dự bị hạng hai gồm công dân nam là binh sĩ xuất ngũ, đã qua phục vụ tại ngũ dưới 06 tháng; công nhân, viên chức quốc phòng không thuộc đối tượng đăng ký hạ sĩ quan, binh sĩ hạng một đã thôi việc; công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân đã có thời gian phục vụ dưới 12 tháng; công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ chưa phục vụ tại ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công dân nữ đã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự.

Chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị

Tại Chương III – Chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật dự bị động viên, Luật Lực lượng dự bị động viên quy định, “quân nhân dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp”; “Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng hoặc tương đương trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị”.

Về chế độ tiền lương và phụ cấp, quân nhân dự bị là cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ quan, tổ chức nơi làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe; trường hợp mức lương, phụ cấp thấp hơn mức lương, phụ cấp áp dụng trong Quân đội nhân dân thì đơn vị quân đội bảo đảm phần chênh lệch; quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng quy định nêu trên được đơn vị Quân đội nhân dân cấp 01 khoản phụ cấp tương ứng với cấp bậc quân hàm, chức vụ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ hoặc bằng mức phụ cấp theo cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân tại ngũ. Ngoài ra, được cấp hoặc mượn quân trang, một số đồ dùng sinh hoạt và bảo đảm tiền ăn theo chế độ hiện hành đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Quân nhân dự bị đang công tác ở các cơ quan, tổ chức trong trường hợp đang nghỉ phép năm mà được gọi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu thì những ngày phép còn lại được nghỉ tiếp sau khi kết thúc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu hoặc được nghỉ bù vào thời gian thích hợp.

Trường hợp quân nhân dự bị ốm đau, bị tai nạn lao động hoặc bị chết: Quân nhân dự bị đang tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động mà bị ốm đau, bị tai nạn được xác định là tai nạn lao động hoặc bị chết thì được hưởng chế độ BHXH, BHYT, tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động. Quân nhân dự bị chưa tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động mà bị ốm đau, bị tai nạn được xác định là tai nạn lao động hoặc bị chết thì được nhà nước bảo đảm. Quân nhân dự bị khi thực hiện nhiệm vụ bị thương hoặc hy sinh được xét công nhận là thương binh hoặc liệt sĩ thì bản thân và gia đình được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành. Quân nhân dự bị khi thực hiện nhiệm vụ ở nơi có yếu tố độc hại, nguy hiểm được trang bị các phương tiện bảo hộ và được hưởng chế độ độc hại nguy hiểm như đối với người hoạt động cùng môi trường.

Bên cạnh đó, Luật Lực lượng dự bị động viên quy định, gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp trong thời gian quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu do Chính phủ quy định.

Thành NS

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam