BHXH tỉnh Gia Lai: Phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Hội nghị Điển hình tiên tiến BHXH tỉnh Gia Lai lần thứ V (2020-2025) vừa diễn ra tại TP.Pleiku với sự tham gia của 90/293 cán bộ, viên chức, người lao động. Với những kết quả đạt được trong 05 năm qua, BHXH tỉnh vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua; BHXH các huyện Mang Yang, Đức Cơ được BHXH Việt Nam tặng Cờ Thi đua vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Ngoài ra, BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho 09 tập thể, 36 cá nhân BHXH tỉnh vì đạt thành tích xuất sắc.

Cụm thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua

Vừa qua, tại Thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua số 1 gồm 09 BHXH các tỉnh phía Bắc đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phát triển bền vững

Những năm qua, BHXH Việt Nam có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành đã có những trao đổi về định hướng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam