Tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

13/06/2017 14:30:38
Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến đáng kể, sự tham gia của lãnh đạo các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị với công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT BHXH, BHYT, BHTN tích cực hơn. Phóng viên Tạp chí BHXH có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Phan Lương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.

Là tỉnh có diện tích lớn nhất khu vực Tây Nguyên, cùng với các mục tiêu phát triển kinh tế, việc thực hiện các chính sách An sinh xã hội, trụ cột là BHXH, BHYT đóng vai trò quan trọng. Đồng chí cho biết khái quát những kết quả thực hiện chính sách An sinh xã hội, nhất là BHXH, BHYT tại Gia Lai trong những năm gần đây?

  Đồng chí Lê Phan Lương: Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước và lớn nhất khu vực Tây Nguyên, có 17 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (gồm 01 thành phố, 02 thị xã và 14 huyện) với 222 xã, phường, thị trấn, 2.161 thôn, làng, tổ dân phố. Dân số trên 1,4 triệu người, với 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 44,7% dân số toàn tỉnh.

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 55-CTr/TU, để cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chương trình công tác hàng năm để chỉ đạo thực hiện. Nhiều địa phương, đơn vị đã linh động lồng ghép với các chương trình như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm cho người lao động nhất là đồng bào dân tộc thiểu số… nên chính sách phát triển BHXH, BHYT được nhân dân đồng tình ủng hộ.

  Có thể thấy, sau 04 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành đoàn thể, công tác phát triển BHXH, BHYT đạt những kết quả quan trọng, cụ thể:

  Năm 2013, toàn tỉnh có 80.762 người tham gia BHXH, đến năm 2016 có 82.003 người, tăng 1.241 người, chiếm 9,62% lực lượng lao động. Từ 63.812 người tham gia BHTN năm 2013, đến năm 2016 tăng lên 67.506 người, tăng 3.694 người; chiếm 7,92% lực lượng lao động. Năm 2013 có 1.001.383 người tham gia BHYT, chiếm 73,24% dân số, đến cuối năm 2016 có 1.192.387 người, tăng 191.004 người; chiếm 83,98% dân số.

  Đi đôi với việc phát triển, mở rộng diện bao phủ tham gia BHXH, BHTN, BHYT thì công tác thu ở tỉnh cũng đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2013, tổng thu trên 1.474 tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch; năm 2016, tổng thu gần 1.890 tỷ đồng đạt 101,27% kế hoạch.

  Năm 2013, tổng chi BHXH, BHTN, BHYT là 1.100 tỷ đồng; năm 2016, tổng chi BHXH, BHTN, BHYT là gần 1.980 tỷ đồng

  Công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cũng được các ngành, các cấp quan tâm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, pa nô, áp phích, tờ rơi… Đặc biệt, BHXH cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động, chủ sử dụng lao động trong triển khai thực hiện chính sách về BHXH, BHYT được đông đảo nhân dân và người lao động đánh giá cao.

  Với kết quả đáng khích lệ, đồng chí cho biết những khó khăn, thách thức cần vượt qua, định hướng của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới?

  Đồng chí Lê Phan Lương: Với mục tiêu triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chương trình, dự án để đảm bảo An sinh xã hội; đặc biệt, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, để người lao động được tham gia BHXH, BHTN, hưởng đầy đủ các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước; đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tiến tới BHYT toàn dân, để mọi người dân đều bình đẳng trong việc được chăm sóc sức khỏe; có cơ hội trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt hơn, góp phần nâng cao sức khỏe. Chỉ tiêu phấn đấu của Gia Lai đến năm 2020 là số tham gia BHXH đạt 15% lực lượng lao động; tham gia BHTN đạt 11% lực lượng lao động và tham gia BHYT chiếm trên 90% dân số. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, cả hệ thống chính trị nói chung và Ngành BHXH nói riêng cần phải vượt qua khó khăn, thách thức, cụ thể là:

  Thứ nhất, Gia Lai là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh còn hạn chế, thất nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao, điều đó sẽ ảnh hưởng nhất định đến mục tiêu đề ra.

  Thứ hai, việc tham gia BHXH tự nguyện đã và đang được khuyến khích, nhưng chưa thật sự thu hút đông đảo người dân tham gia.

  Thứ ba, nhận thức của người dân về chính sách BHYT còn hạn chế, chỉ khi ốm đau, bệnh tật mới nghĩ đến việc tham gia BHYT tự nguyện.

  Thứ tư, hạ tầng cơ sở, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh BHYT chưa được đầu tư đúng mức, nhất là các tuyến xã, huyện; do đó, không cung cấp được nhiều các dịch vụ chất lượng cao cho người bệnh; tần suất khám, chữa bệnh của người dân còn quá thấp, bình quân chỉ đạt 1,2 lượt người/năm; năng lực chuyên môn của ngành y tế còn hạn chế, thái độ phục vụ chưa thật chu đáo, tận tình với người bệnh.

  Qua thực tế tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT có thể khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, điều hành tích cực của chính quyền các cấp, cùng với sự vào cuộc và phối hợp tích cực của cả hệ thống chính trị là nhân tố quyết định việc thực hiện thắng lợi chính sách BHXH, BHYT.

  Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cải cách hành chính, trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Lấy mục tiêu phục vụ là chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho công tác quản lý, giải quyết các chế độ chính sách... Quan tâm đến công tác đào tạo, đào tào lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có đủ trình độ chuyên môn, có đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ được giao. Có hình thức biểu dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT.n

                                                                                Trân trọng cảm ơn đồng chí!

                                                                                         Minh Đức (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam