Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) một cách đầy đủ, chất lượng cao nhất

15/05/2019 16:32:13
Đây khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại Phiên họp lần thứ 03 của Ban Soạn thảo Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) lấy ý kiến các thành viên Ban soạn thảo, của các Bộ, ngành liên quan nhằm tiếp thu ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cho biết, Dự thảo Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân, người lao động trong cả nước. Cuối tháng 04/2019 vừa qua, Bộ đã có Tờ trình gửi Chính phủ dự thảo Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) để xem xét trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Đây là một Bộ Luật lớn, gồm nhiều vấn đề bao trùm, lần sửa đổi này gần như toàn diện (với 221 điều, giảm 21 điều so với Bộ Luật hiện hành) với nhiều nội dung mới, chưa có trong tiền lệ cần phải được bàn kỹ lưỡng, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của người lao động, phù hợp với luật pháp quốc tế trong thời kỳ hội nhập.

Cụ thể, Ban soạn thảo đã hoàn thiện 12 văn bản khác nhau theo yêu cầu của hồ sơ của Bộ Luật trình Quốc hội như: Tờ trình, Dự thảo Luật sửa đổi, các báo cáo đánh giá tác động, các quyết định kèm theo theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Về cơ bản dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã hoàn tất và đủ điều kiện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Dự thảo đã được Chính phủ cho ý kiến 2 lần, Bộ Tư pháp đã thẩm định chính thức; Dự thảo Bộ luật được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin Chính phủ, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thẩm định sơ bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến tại phiên họp thứ 34 (tháng 5/2019)…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và dự thảo tờ trình của Chính phủ về dự thảo Bộ luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Ban soạn thảo mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban soạn thảo, các Bộ, ngành có liên quan. Thậm chí kể cả các ý kiến phản biện, để Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ Luật một cách đầy đủ, chất lượng cao nhất. Đảm bảo khi Luật được thông qua sẽ đi vào cuộc sống. Trên cơ sở các ý kiến hôm nay đóng góp, chúng tôi sẽ tiếp thu, hoàn thiện một bước nữa để báo cáo với Thường trực Chính phủ và chính thức trình với Quốc hội. Vì vậy, cuộc họp hôm nay là cuộc họp cuối cùng của Ban soạn thảo trước khi chính thức Chính phủ trình với Quốc hội. 

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành thành viên Ban soạn thảo đã phát biểu đóng góp trực tiếp vào 6 nhóm vấn đề của Tờ trình Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, cơ bản đều nhất trí cao với Ban soạn thảo và có một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn về những điểm mới, những nội dung trong được đánh giá có tác động lớn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động, doanh nghiệp, như: Việc mở rộng khung thoả thuận về làm thêm giờ tối đa; về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu (độ tuổi nghỉ hưu của nam là 62, nữ là 60 theo phương án 1 mà Chính phủ trình); về vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam khi tham gia Hiệp định CPTPP… Các thành viên cũng đã cho ý kiến về các ngày nghỉ Lễ trong năm được quy định trong dự thảo Luật, đa số các thành viên thống nhất với đề xuất có thêm ngày nghỉ Lễ 27/7; thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước...

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), cho rằng thông tin thêm, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nam 62, nữ 60 quy định trong dự thảo Luật là đối với lao động bình thường, làm việc trong điều kiện bình thường. Còn đối với các lĩnh vực lao động đặc thù khác sẽ do Chính phủ quy định. Việc Chính phủ lựa chọn phương án 1, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng lên 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Với lộ trình tăng tuổi như vậy, đến năm 2036, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ mới là 60 tuổi; đến năm 2029 tuổi nghỉ hưu của lao động nam mới là 62 tuổi.

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Bộ ngành và nhân dân từ nay cho đến khi Bộ Luật Lao động (sửa đổi) được thông qua. Trên cơ sở ý kiến đóng góp tâm huyết của các Bộ, ngành thành viên và nhân dân, Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Bộ luật và dự thảo Tờ trình của Chính phủ một cách chất lượng nhất để trình ra Quốc hội.../.

Thu Hiền

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam