Tính BHXH trường hợp muốn cộng nối thời gian quân ngũ, chờ quyết định chuyển ngành và học Đại học

24/12/2019 09:38:37
Bạn đọc ở địa chỉ email dinhha...@gmail.com hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 03/1981, phục viên tháng 04/1985, tổng thời gian 04 năm 02 tháng, trong đó, thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia 03 năm 10 tháng. Đơn vị quân đội ra quyết định chuyển ngành cho tôi vào tháng 10/1985 (thời gian chờ chuyển ngành từ tháng 05/1985 đến tháng 09/1985 là 05 tháng). Tôi được bảo lưu kết quả thi đỗ Đại học năm 1980 (trước lúc nhập ngũ). Tháng tháng 10/1985, tôi nhập học Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, tốt nghiệp tháng 08/1989, thời gian học đại học là 03 năm 11 tháng. Tôi dạy học tại Trường THPT Xuân Diệu (Trường THPT bán công) từ tháng 10/1996, hưởng lương theo ngạch bậc giáo viên THPT (hợp đồng trong biên chế có đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, được hưởng đầy đủ phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên và phụ cấp chức vụ tổ trưởng tổ chuyên môn, có sổ BHXH). Năm 2012, trường chuyển đổi loại hình thành trường công lập tự chủ một phần tài chính, từ năm 2014, tôi được đặc cách vào ngạch giáo viên THPT mã số V.07.05.15, đến nay vẫn tiếp tục công tác. Như vậy, gián đoạn giữa thời điểm tốt nghiệp Đại học và thời điểm đi dạy là 07 năm, tôi có được cộng nối thời gian quân ngũ 04 năm 02 tháng với thời gian chờ quyết định chuyển ngành 05 tháng và thời gian học Đại học 03 năm 11 tháng là 08 năm 06 tháng vào thời gian đóng BHXH (từ tháng 10/1996) không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 4, Mục V Thông tư liên bộ số 03-TT/LB ngày 25/01/1961 của Bộ Lao động - Bộ Nội vụ giải thích và hướng dẫn thi hành chế độ với quân nhân chuyển ngành:

“Những quân nhân chuyển ngành đi học các trường lớp bổ túc chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ các trường đại học trung sơ cấp và bổ túc văn hóa công nông được hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội phúc lợi tập thể…như cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế đi học đã được quy định trong Thông tư số 287/TTg ngày 21/11/1960 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 70-NV/CB ngày 16/12/1960 của Bộ Nội vụ”.

Khoản a, Điểm 7 Mục II Thông tư số 13/NV ngày 04/09/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân viên chức nhà nước:

“Thời gian công nhân, viên chức được cơ quan, xí nghiệp cử đi học các lớp nghiệp vụ, chính trị, văn hóa, đi học các trường chuyên nghiệp sơ cấp, trung học, đại học trong nước hay nước ngoài đều được tính là thời gian công tác liên tục (nếu vẫn liên tục công tác)”.

Tuy nhiên, theo thông tin ông cung cấp, ông đã được đơn vị quân đội ra quyết định chuyển ngành, sau đó đi học Đại học, sau khi tốt nghiệp Đại học (thời gian từ tháng 08/1989 đến tháng 10/1996) gián đoạn công tác chưa rõ lý do. Vì vậy, cơ quan BHXH chưa có căn cứ để tính hưởng BHXH thời gian công tác trong quân đội và thời gian đi học của ông. Đề nghị ông cung cấp hồ sơ liên quan thời gian nói trên cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam