Tính hưởng BHXH trường hợp có thời gian đi học sau khi xuất ngũ là thời gian tham gia BHXH

07/07/2020 08:54:45
Một bạn đọc từ địa chỉ email: The_moon_of_mt@yahoo... (TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi) hỏi: Người lao động ở cơ quan tôi nhập ngũ tháng 09/1978, có thời gian công tác như sau: Từ tháng 09/1978 đến tháng 05/1981, là bộ đội Trung đoàn 270 Quân khu 5 (trong đó có hơn 02 năm ở chiến trường K); từ tháng 06/1981 đến tháng 12/1983, xuất ngũ về lại Trường Y tế tiếp tục học y sỹ; sau đó, công tác ở các cơ quan Nhà nước đến nay. Xin hỏi, có thể áp dụng quy định tại Điều 2 Quyết định số 281/CP ngày 01/09/1980 của Hội đồng Chính phủ để tính thời gian đi học sau khi xuất ngũ là thời gian tham gia BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Tiết a, Điểm 7, Mục II, Thông tư số 13/NV ngày 04/09/1972 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước:

“Thời gian học sinh và sinh viên đi học ở các trường chuyên nghiệp sơ cấp, trung học, đại học…trước khi là công nhân, viên chức không được tính là thời gian công tác, Thời gian công tác chỉ được tính từ khi bắt đầu vào làm việc ở cơ quan, xí nghiệp Nhà nước”.

Theo Công văn số 2425/LĐTBXH-BHXH ngày 25/07/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Tính thời gian công tác đối với quân nhân chuyển ngành đi học:

“Những quân nhân chuyển ngành đi học các trường lớp bổ túc chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ các trường đại học trung sơ cấp và bổ túc văn hóa công nông được hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội phúc lợi tập thể…như cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế đi học đã được quy định trong Thông tư số 287/TTg ngày 21/11/1960 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 70-NV/CB ngày 16/12/1960 của Bộ Nội vụ”.

Như vậy, trường hợp bạn hỏi trước khi đi học không phải là công nhân, viên chức nhà nước cũng không thuộc đối tượng xuất ngũ chuyển ngành đi học hay được đơn vị quân đội cử đi học nên thời gian đi học không được tính là thời gian công tác liên tục để tính hưởng BHXH.

Mặt khác, theo Mục III Thông tư số 60/LBQP/TBHXH ngày 04/12/1980 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 281-CP ngày 01/09/1980 của Hội đồng Chính phủ quy định, quân nhân được đơn vị cho hưởng chế độ xuất ngũ về địa phương thì được chuyển sang hưởng chế độ xuất ngũ thẳng vào các cơ quan, xí nghiệp hoặc trường học của Nhà nước, chính sách chế độ được hưởng theo Thông tư số 248/TTg ngày 08/07/1975 của Chính phủ.

Cùng với đó, Thông tư số 248/TTg ngày 08/07/1975 có ghi:

“Những quân nhân nguyên là học sinh, sinh viên của cá trường đại học, trung học, sơ học chuyên nghiệp, trường dạy nghề… đi làm nghĩa vụ quân sự khi được xuất ngũ trở về trường tiếp tục học tập thì cũng được hưởng chế độ sinh hoạt phí như những quân nhân xuất ngũ” không quy định thời gian đi học được tính là thời gian đi học được tính là thời gian liên tục để hưởng BHXH.

Vì vậy, trường hợp bạn hỏi không thuộc đối tượng áp dụng theo Điều 2 Quyết định số 281/CP ngày 01/09/1980 của Hội đồng Chính phủ để tính thời gian đi học sau khi xuất ngũ là thời gian tham gia BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam