Tính hưởng BHXH trường hợp có thời gian là thanh niên xung phong

08/11/2019 08:58:21
Một bạn đọc hỏi: Tôi có thời gian công tác tại HTX cao su; đi thanh niên xung phong từ tháng 02/1967 đến tháng 10/1969; sau khi giải ngũ về địa phương tiếp tục công tác tại HTX cao su, tham gia BHXH bắt buộc tháng 01/2004 đến hết tháng 06/2019. Xin hỏi thời gian đi thanh niên xung phong của tôi có được tính để hưởng BHXH không?

(Ảnh minh họa)

 Trả lời:

Theo quy định tại Khoản a, Điều 9, Mục II Thông tư số 13/NV ngày 04/09/1972 của Bộ Nội vụ:

“Thanh niên xung phong thoát ly do Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức, khi hết thời hạn, được chuyển ngay sang cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hoặc đã về địa phương một thời gian rồi mới được tuyển vào cơ quan, xí nghiệp, đều được cộng cả thời gian phục vụ ở Đoàn Thanh niên xung phong với thời gian làm việc ở cơ quan, xí nghiệp, tính là thời gian công tác liên tục”.

Như vậy, căn cứ quy định trên, thời gian đi thanh niên xung phong từ tháng 02/1967 đến tháng 10/1969 của ông/bà không thuộc đối tượng được tính hưởng BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam