Tính hưởng BHXH trường hợp vừa có thời gian công tác trong quân đội, vừa chuyển ngành đi học

18/03/2019 09:32:11
Một bạn đọc hỏi: Bố tôi có thời gian công tác từ tháng 02/1975 - 10/1982, là Trung sĩ, Trung đoàn 750, Binh đoàn 318. Từ tháng 11/1982 - 07/1987, chuyển ngành về là học viên Trường Đại học Nông Lâm nghiệp TP.Hồ Chí Minh; từ tháng 08/1987 - 07/1996, là lao động tự do tại nhà; từ tháng 08/1996 đến tháng 06/2018, là cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa. Vậy, tôi muốn hỏi, thời gian công tác trong quân đội và thời gian chuyển ngành đi học của bố tôi có được tính hưởng BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Trường hợp của bố bạn thuộc đối tượng chuyển ngành, không thuộc đối tượng quân nhân phục viên, xuất ngũ quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư số 13/NV ngày 04/09/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước:

"Thời gian công tác liên tục là thời gian người công nhân, viên chức làm việc liên tục, không đứt quãng, ở một ngành, một cơ quan, một xí nghiệp dưới chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa…", thì thời gian từ tháng 02/1975 đến tháng 08/1987 của bố bạn không được tính là thời gian công tác liên tục để tính hưởng BHXH (do thời gian công tác bị gián đoạn từ tháng 08/1987 đến tháng 07/1996).

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam