Tính lãi trên số tiền chậm đóng BHXH do điều chỉnh báo tăng không kịp thời

28/09/2018 10:48:49
Một bạn đọc hỏi: Cơ quan tôi có một người lao động do đơn vị cũ chốt sổ BHXH chậm 02 tháng để chuyển cho cơ quan mới, nên đơn vị mới bị điều chỉnh báo tăng BHXH cho người lao động chậm (chưa quá 06 tháng). Vậy cơ quan mới có bị tính lãi trên số tiền chậm đóng BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014; Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc:

Đối với trường hợp trốn đóng, chậm đóng, người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng, chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư Quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Đối với trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHTN, sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng BHXH cho người lao động mới thự hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy đóng BHXH được tính bao gồm số tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.

Đối chiếu với quy định, trường hợp bản hỏi, đơn vị mới báo tăng (tham gia) BHXH cho người lao động chậm không quá 06 tháng thì thuộc trường hợp chậm đóng BHXH từ 30 ngày trở lên. Do đó, phải nộp số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam